Directòri de professorat
ProfessorsProfessors

Dr. Andreu Mayayo Artal, catedràtic

Formació acadèmica
Doctor en Història Contemporània (Universitat de Barcelona).
Càrrecs
Director d'observatori i centre de documentació Centre d'Estudis Històrics Internacionals (CEHI)
Tèsis
La destrucció del món rural català (1880-1980): De pagesos a ciutadans, 1989.
Docència durant el curs
Grau d'Història
Franquisme, Transició i Democràcia
Món Actual
Màster d'Història Contemporània i Món Actual
Transició, democràcia i crisi del sistema a Espanya
Línies de recerca
Moviments socials i Transició Democràtica.
Darrer tema de recerca
Sindicalisme a la Transició Espanyola.