Directòri de professorat
ProfessorsProfessors

Dr. Antoni Segura i Mas, catedràtic

Formació acadèmica
Doctor en Història Contemporània (Universitat de Barcelona).
Tèsis
Evolució de l'estructura de la propietat agrària al Pla de Barcelona, 1723-1823/1841, 1980.
Docència durant el curs
Màster d'Història Contemporània i Món Actual
La globalització i les relacions de poder després de la guerra freda (optativa-presencial)
Línies de recerca
Món actual; anàlisis de conflictes, Dictadura i Transició a Espanya i Catalunya, Geopolítica del món arabislàmic.
Darrer tema de recerca
Primaveres àrabs, guerra de Síria i refugiats i anàlisi del procés sobiranista català.