Directòri de professorat
ProfessorsProfessors

Dr. Carles Santacana i Torres, catedràtic

Formació acadèmica
Doctor en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona (Universitat de Barcelona)
Càrrecs
Professor Història contemporània (Universitat de Barcelona); Consultor de la Universitat Oberta de Catalunya (Universitat Oberta de Catalunya).
Tèsis
Trencaments i continuïtats a la Catalunya de la postguerra. L'Hospitalet del Llobregat, 1939-1951, 1991.
Docència durant el curs
Grau d'Història
Franquisme, transició i democràcia
Història Contemporània de Catalunya
Màster d'Història Contemporània i Món Actual
La dictadura franquista
Línies de recerca
Història cultural; Història social i de l'esport; Història del franquisme.
Darrer tema de recerca
L’esport com a element de modernització de la societat catalana, i l’exili republicà.