Directòri de professorat
ProfessorsProfessors

Dr. Joan Villarroya Font, catedràtic

Formació acadèmica
Doctor en Història (Universitat de Barcelona)
Tèsis
Violència i repressió a la reraguarda catalana (1936-1939), 1988.
Docència durant el curs
Grau d'Arqueologia
Història Contemporània
Màster d'Història Contemporània i Món Actual
Violència política i guerres civils a la Catalunya Contemporània (optativa)
Línies de recerca
Història militar, guerra civil i franquisme.
Darrer tema de recerca
Atles de la guerra civil espanyola.