Directòri de professorat
ProfessorsProfessors emèrits

Dr. Jordi Casassas Ymbert, catedràtic

Formació acadèmica
Doctor en Història Contemporània (Universitat de Barcelona).
Tèsis
Jaume Bofill (1878-1933): l'adscripció social i l'evolució política, 1977.
Línies de recerca
Història política, cultural, de les Institucions, dels nacionalismes i del catalanisme.
Darrer tema de recerca
El problema polític de les identitats nacionals a l'espai mediterrani contemporani.