Directòri de professorat
ProfessorsProfessors

Dr. Llorenç Ferrer Alòs, catedràtic

Formació acadèmica
Doctor en Història Contemporània (Universitat de Barcelona).
Tèsis
Aproximació a l'estructura agrària de la Catalunya Central (segles XVIII i XIX) (1985).
Docència durant el curs
Grau d'Història
Història Contemporània de Catalunya
Economía i Societat en el Món Contemporani
Línies de recerca
Història de la familia, història agrària, història del treball, protoindustrialització, fiscalitat.
Darrer tema de recerca
Història del treball, protoindustrialització, fiscalitat, història agrària.