Directòri de professorat
ProfessorsProfessors emèrits

Dra. Susanna Tavera García, catedràtica