Directòri de professorat
ProfessorsPersonal Investigador Predoctoral en Formació

Sra. Carlota Vidal Sanchez

Formació acadèmica
Grau d'Història (Universitat Barcelona) , mâster d'Història Contemporània UB-UOC
Tipus de Contracte
Beca: FPI del Ministeri de la Ciència.
Projecte de Tesi
Género y nación en la representación turística de la identidad local: Tarragona durante la II República
Director/es de Tesi
Dr. Antoni Vives Riera i Dra. Gemma Torres Delgado. Tutor: Dr. Carles Santacana Torres
Grup d'Investigació
CEHI.- Director ajut: Dr. Andreu Mayayo Artal
Docència durant el curs
Grau d'Història
Fonts Històriques
Història de la Cultura i les Instiutcions Europees.