Actualitat

Seigneurs, mas, emphytéose et rabassa morta. Les structures agraires du centre de la Catalogne (XVIe-XIXe siècles)

El professor de la nostra Secció Llorenç Ferrer acaba de publicar “Seigneurs, mas, emphytéose et rabassa morta. Les structures agraires du centre de la Catalogne (XVIe-XIXe siècles)”, a la revista Histoire & Sociétés Rurales. L’ article descriu l’evolució al llarg del temps de l’estructura agrària de la Catalunya Central, a partir de les senyories al·lodials […]

El professor de la nostra Secció Llorenç Ferrer acaba de publicar “Seigneurs, mas, emphytéose et rabassa morta. Les structures agraires du centre de la Catalogne (XVIe-XIXe siècles)”, a la revista Histoire & Sociétés Rurales.

L’ article descriu l’evolució al llarg del temps de l’estructura agrària de la Catalunya Central, a partir de les senyories al·lodials que s’han constituït a l’interior de les senyories jurisdiccionals i de l’aparició del mas com a forma d’explotació de la terra. La crisi medieval va comportar una reestructuració del món rural amb la concentració de «masos rònecs» (o masos abandonats) a les mans dels pagesos més rics que, en la pràctica, s’han convertit en els autèntics actors del desenvolupament rural. L’expansió de la vinya va tenir lloc a través de la rabassa morta, un contracte que recompensava els grans esforços invertits en la plantació i compensats per la llarga durada d’aquest. La multiplicació del contracte ha comportat dos tipus d’hàbitats diferents amb formes específiques d’ocupació del territori.Paraules clau:emphitosi, bal emphitològic, domini directe, domini útil,mas, metaig,metria, vinyes, vinyes, contracte de rabassa morta, hàbitat, senyoria al·lodial.

Llorenç, FERRER. (2023). Seigneurs, mas, emphytéose et rabassa morta: Les structures agraires du centre de la Catalogne (XVIe-XIXe siècles). Histoire & Sociétés Rurales. Vol. 58.

Podeu consultar el text en aquest enllaç