Treballs D.E.A.
2003-2004

Consum, salari i balanç de les economies obreres en la premsa des d’una perspectiva de gènere. Debats, polèmiques i reivindicacions sobre els nivells de vida en Solidaridad Obrera i La Batalla (1931-1936)

Autor: PÉREZ SÁNCHEZ, Noelia

Director: Dra. Cristina Borderías Mondéjar, catedràtica

Universitat de Barcelona, 2003-2004

Aquest projecte d’investigació l´hem centrat en l’anàlisi dels estàndards de vida de les classes obreres barcelonines durant la República, segons la premsa anarquista i marxista. Dos són els aspectes en els que ens hem centrat. Un de caràcter quantitatiu, per al que hem tractat de recollir exhaustivament dades sobre preus dels productes de primera necessitat, salaris individuals i familiars i pressupostos familiars. Les dades recollides poden ser una aportació d’interès, sobretot en aquest últim aspecte, als estudis actualment en curs sobre els nivells de vida de les classes obreres. El segon aspecte que ha centrat la nostra atenció es refereix als models de treball, de salari i de funcionament de l’organització i de l’economia familiar que caracteritzaven les aspiracions d’aquestes dues organitzacions obreres, i fonamentaven les seves reivindicacions enfront d’empresaris i enfront de l’Estat.