Treballs D.E.A.
2002-2003

El debat estatutari a Menorca durant la Segona República

Autor: BAGUR MELLINAS, Joel

Director: Dr. Agustí Colomines i Companys, professor titular

Universitat de Barcelona, 2002-2003

Veure quins són els principals debats que s’originaren entre els diferents sectors polítics menorquins a l’hora de redefinir la seva posició amb el poder central durant la Segona República és l’objectiu principal d’aquesta investigació.

Partint d’una anàlisi exhaustiva de la bibliografia i d’una recerca hemerogràfica profunda, Joel Bagur intenta mostrar les diferents concepcions que els grups polítics menorquins tingueren sobre les seves relacions amb Madrid i la resta de l’arxipèlag durant la Segona República.

Escollint el debat que, al voltant de l’avantprojecte d’Estatut per a les Illes Balears i Pitiüses, es va concretar a Menorca als inicis de la Segona República espanyola hem volgut centrar la nostra atenció investigadora en el posicionament polític menorquí, que és substancialment diferent del mallorquí i del pitiús. Diferent en la seva visió de la problemàtica regional de l’Estat, per una banda, i de l’ordenació politicoinstitucional interna de l’arxipèlag per l’altra. Així, Menorca es va acabar absentant voluntàriament de l’assemblea que va tenir lloc al Teatre Principal de Palma a finals de juliol del 1931 amb l’objectiu de discutir el text estatutari elaborat a Mallorca per l’Associació per la Cultura de Mallorca i la Cambra de Comerç.