Treballs D.E.A.
2004-2005

El Partit Únic en el procés de formació i consolidació de l’estat franquista a Menorca: control i adoctrinament ideològic de la població menorquina a la postguerra

Autor: GONZÁLEZ VIDAL, Jordi

Universitat de Barcelona, 2004-2005

Jordi González Vidal planteja en aquesta investigació una anàlisi del primer franquisme a Menorca centrat sobretot en el rol de la Falange en aquesta illa durant els primers anys de la postguerra. De fet, el paper del Partit Únic fou importantíssim tant des del punt de vista de la repressió com de l’adoctrinament ideològic.

El meu treball d’investigació s’ha centrat en fer una introducció i un primer esbós sobre la situació política a la Menorca de la postguerra (l’època més oblidada pel conjunt de la historiografia menorquina), destacant el paper que va jugar la Falange en la formació i consolidació del règim franquista a l’illa entre el 1939 i el 1943.

La hipòtesi de treball de la investigació es basa en què el Partit Únic va ser un dels mecanismes, imprescindibles, que va utilitzar el Nou Estat franquista per implantar-se a Menorca, així com per aconseguir la posterior consolidació del règim a l’illa, al intervenir, col·aborar i participar directament (juntament amb altres forces polítiques) tant en la insurrecció dels militars rebels, com en la guerra, així com de forma més intensa un cop aquesta es va donar per finalitzada, centrant-se sobretot en tasques repressives i amb la participació de Falange en el que s’ha conegut com a procés de socialització política i adoctrinament ideològic de la població, en aquest cas, menorquina.
Per desenvolupar aquesta hipòtesis he analitzat d’una banda el procés de formació de Falange a Menorca durant el període republicà i el paper que aquest partit jugà (a la clandestinitat) durant els anys de la guerra civil a l’illa (que va romandre en mans del Front Popular) i d’altra les funcions que va desenvolupar un cop es rendir Menorca i les tropes franquistes van ocupar l’illa (al febrer de 1939), organitzant el partit i participant directament en tasques governamentals a les diverses administracions menorquines i col·laborant en la repressió i control de la població així com la participació de ple de la Falange (no amb exclusiva, evidentment) en el procés de socialització política i adoctrinament ideològic.