Treballs D.E.A.
2007-2008

Evaristo Arnús i Ferrer, un model d’empresari i mecenes català de la segona meitat del segle XIX

Autor: KEIM PALMA, Cristian

Universitat de Barcelona, 2007-2008

Imatge de la publicació

L'objectiu central d'aquest treball és investigar la relació entre art i poder en el món dels negocis durant la segona meitat del segle XIX a Catalunya, a través de l'estudi del cas del banquer don Evaristo Arnús; indagant en els mecanismes que van operar en l'accionar de les seves activitats empresarials i la seva faceta de mecenes i com aquesta última, va esdevenir una eina més al servei dels interessos de l'empresari.

De Evaristo Arnús la informació que es maneja és bastant reduïda. En termes generals sabem que va ser un dels empresaris catalans més destacats de la segona meitat del segle XIX: corredor de borsa, banquer, senador, benefactor de nombroses institucions i exemple destacat dins el mecenatge cultural de la burgesia catalana.
La historiografia que s'ha ocupat d'Evaristo Arnús és escassa, encara que les línies generals de la seva trajectòria de vida es poden conèixer gràcies a les nombroses necrologies que la premsa barcelonina li va dedicar quan va morir el 1890 (nosaltres les hem recollit a l'apèndix I).

El treball que aquí presentem suma dos tipus diferents de treball intel·lectual. D'una banda, la localització, maneig i estudi de la bibliografia que té a veure amb el tema de la nostra investigació, és a dir la figura d'Evaristo Arnús i el seu entorn empresarial i social. De l'altra, l'aprofundiment en alguns aspectes de la seva vida, en general poc tractats fins ara, amb documentació arxivística inèdita.