Treballs D.E.A.
2002-2003

Ideologia, organització sindical i grup: “La Huelga General” (1901-1903)

Autor: PALÀ MONCUSÍ, Albert

Director: Dra. Susanna Tavera García, catedràtica

Universitat de Barcelona, 2002-2003

L’anàlisi exhaustiva del periòdic anarcosindicalista La Huelga General (Barcelona, 1901-1903) és la base per estudiar el ressorgiment sindical de principis del segle XX i profunditzar en la ideologia, la naturalesa i l’organització dels moviments anarquista i anarcosindicalista durant aquells anys.

Finançat per Francesc Ferrer i Guàrdia i amb importants col·laboradors nacionals i internacionals com Anselmo Lorenzo, Teresa Claramunt, Paul Delesalle o Jean Grave, el periòdic fou l’òrgan d’expressió d’un important grup anarcosindicalista barceloní. Del seu estudi es desprèn no només la seva importància com a vehicle comunicatiu entre l’obrerisme català i l’europeu sinó també el seu important paper en la difusió del nou sindicalisme revolucionari que s’estava desenvolupant a França a principis del segle XX.

Partint de la proposta d’investigació “Premsa i organització sindical en el moviment anarquista” s’ha analitzat el periòdic La Huelga General (1901-1903) que, a més de ser el portaveu d’un grup anarcosindicalista, propagà reiteradament el sindicalisme essent, així, una publicació especialment útil per comprendre les posteriors formes d’organització del moviment anarcosindicalista.