Treballs D.E.A.
2006-2007

La presó Model de Barcelona 1939-1952. Materials per a l’estudi de la resistència antifranquista a Catalunya

Autor: VILLAR FERRERO, Jorge

Universitat de Barcelona, 2006-2007

Imatge de la publicació

OBJECTIUS

Amb aquest treball de recerca he pretès fer una aproximació al món de la resistència antifranquista a Catalunya. He investigat en els arxius de la presó Model de Barcelona, ​​ubicats a l’Arxiu Nacional de Catalunya, amb la voluntat de saber qui eren les persones que lluitaven contra el règim i havien resultat empresonades. Els llibres publicats, tant per militants que van sobreviure, com per historiadors, versaven sobre les organitzacions i partits polítics, sobre algun militant o militants destacats o sobre algun aspecte de la lluita en concret, però no hi havia una visió de conjunt de les persones que lluitaven en la resistència. La meva intenció era conèixer la tipologia d’aquestes persones, la classe social a la qual pertanyien, edat, estat civil, professió, província i autonomia d’origen i de veïnatge. M’interessava estudiar sobretot el seu comportament dins de la presó, saber qui un cop dins de la presó seguien lluitant per combatre al règim o per dignitat. Volia saber si hi havia hagut dins de la Model alguna resistència significativa i quan, si s’havien donat plantes col·lectius, vagues de fam, negatives a cantar els himnes del franquisme oa assistir a la missa obligatòria, intents de fuga, fuites consumades, si circulava la propaganda clandestina de l’exterior a l’interior de la presó o viceversa.