Treballs D.E.A.
2002-2003

L’Instituto de Ciencias Sociales de la Diputación Provincial de Barcelona i la seva revista (1963-1977)

Autor: ALVADO, Octavi

Director: Dr. Carles Santacana i Torres, catedràtic

Universitat de Barcelona, 2002-2003

Aquesta investigació pretén esbossar la tasca cultural de l’Instituto de Ciencias Sociales de la Diputación Provincial de Barcelona, institució creada per les autoritats franquistes per a l’estudi de les ciències socials.

A partir de l’anàlisi de la revista que edità aquesta institució -Revista del Instituto de Ciencias Sociales- i de la informació que han aportat entrevistes amb alguns dels seus col·laboradors principals, s’intenta esbrinar quins eren els seus objectius fonamentals, quins temes es plantejaren i quines solucions oferiren els intel·lectuals que col·laboraren amb aquest institut davant les diverses problemàtiques de la societat catalana durant el Franquisme.

Durant molts anys els estudis sobre el món intel·lectual s’han centrat en la cultura que va fer l’oposició democràtica al règim franquista sense parar gaire atenció a la cultura produïda des de les institucions oficials. Hem triat aquest tema de treball per tal de saber quines iniciatives culturals va prendre el règim a partir de les seves institucions.

Partint de la base que a principis de la dècada dels 60 el Govern va impulsar els Planes de Desarrollo, volíem veure com es va traduir intel·lectualment la iniciativa governamental de desenvolupament econòmic al camp dels estudis socials, concretant aquest fet en una de les iniciatives culturals que es va portar a terme a partir de les institucions del règim: la creació de l’ Instituto de Ciencias Sociales de la Diputación Provincial de Barcelona i la seva revista, publicada per l’Instituto des de 1963 fins al 1977.

La iniciativa del treball respon a l’interès per saber el perquè de la creació de l’Instituto, quins objectius tenia i els projectes que es portaven a terme en aquest organisme. D’altra banda, volíem saber quina era la motivació que empenyia l’edició de la revista, quins eren els integrants del seu consell de redacció, quins intel·lectuals van participar-hi, sota quins principis ideològics individuals, quins temes es van plantejar, quin era el contingut dels articles i, finalment, quins estudis socials es van portar a terme i quines perspectives i solucions oferien els autors per resoldre les diverses problemàtiques que s’originaven en la societat de principis dels anys 60.