Grups de Recerca i Projectes d'Investigació

“Projecte quadriennal El Cinglo Alt: arqueologia de la guerra civil al Front del Pallars”.

Es tracta d’un projecte d’intervenció arqueològica i anàlisi històric centrat en l’estudi d’estructures i materialitat de la Guerra Civil espanyola (1936-1939) presents a Gavet de la Conca (Pallars Jussà, Lleida), concretament al Cinglo Alt a la Serra de la Casilla.

El projecte és dirigit des de la Universitat de Barcelona (UB) amb la participació de la Diputació de Lleida, amb l’objectiu d’intervenir aqueològicament al sector esmentat com Cinglo Alt, que correspon a la Cota 1081, i que s’efectuarà durant quatre anys (2018-2021), amb la pretensió de poder ampliar en el coneixement del Front del Pallars durant la Guerra Civil espanyola.

Els vestigis materials, des dels més considerables com son les mateixes trinxeres en sí, fins els més particulars, com poden ser testimonis d’intendència dels soldats, o elements propis de vida quotidiana, resulten una molt bona font d’informació fins ara no tinguda prou en compte pels historiadors del període contemporani, que han realitzat centenars d’estudis centrats en la guerra civil. Malgrat aquest handicap, en els darrers anys s’ha estat treballant en aquests aspectes centrats més en els vestigis des de diverses disciplines, sent l’arqueològica una de les més importants.

Amb la intervenció arqueològica es pretén conèixer les diferents formes de construcció d’estructures bèl·liques, com trinxeres i refugis, i contrastar la construcció amb les instruccions documentades de l’època per fer-les, les diferències entre elles, la utilitat final, l’anàlisi de la ubicació en l’espai en el moment de ser construïdes i l’afectació en el paisatge l’any 1938 i actualment. Així mateix, s’espera recuperar materials diversos, restes d’armament (tipus bombes lafitte, granades, bales, beines de bales, etc…) i elements propis de la vida quotidiana dels soldats republicans. D’aquesta manera es podran definir els diversos espais i usos de les mateixes trinxeres o dels refugis, el tipus i la metodologia de construcció, el tipus d’alimentació dels soldats i la procedència dels aliments, potser les activitats que s’hi van dur a terme, i en resum la seva microhistòria. Finalment, s’efectuarà una prospecció en extensió per intentar analitzar el decurs de la batalla en sí a partir dels diversos objectes que es puguin localitzar.

A partir de l’estudi d’aquest patrimoni fins ara poc analitzat des d’una perspectiva arqueològica i històrica, es vol ajudar a revaloritzar aquesta font de coneixement. Es planteja un treball de 4 anys en un territori molt concret i localitzat com és la transformació i adequació del Cinglo Alt i els voltants per part de l’exèrcit republicà per aconseguir mantenir les seves posicions.