LUIS CABALLOL ANGELATS

LUIS CABALLOL ANGELATS

Associate professor

ORCID: 0000-0001-7558-5961
Researcher ID: K-8400-2014
Knowledge area: Dret Processal

Vocal del Ple de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya
Sindic de Greuges

Grup de Dret civil català UB-UAB

Teaching Innovation Groups: Dikasteia

Contact Information
Department of Administrative Law, Procedural Law and Financial and Tax Law
Av. Diagonal 684
617435684
lluiscaballol(a)ub.edu

Teaching

Dret Processal Civil
Dret Processal Penal
Prova judicial
Mitjans alternatius de resolució de conflictes

Academic training

Doctor en Dret

Relevant publications

Caballol, L. Impugnación de acuerdos sociales. Art. 115. Acuerdos impugnables. In Comentarios a la Ley de Sociedades Anónomas, . Volume. II . Tecnos. 2009
Caballol i Angelats, Ll.; Marsal Guillamet, J. Les especialitats processals regulades per les comunitats autònomes amb competència en dret civil. In Las garantias procesales de los derechos estatutarios. Atelier. 2010
Caballol, L. Aspectos procesales de la reclamación judicial del resarcimiento de daños y perjuicios causados por la infracción de normas comunitarias de la competencia. In La indemnización por la infracción de normas comunitarias de la competencia. Marcial Pons. 2012
Caballol, L. La oposición a la ejecución provisional en al LEC 2000. In Revista Jurídica de Catalunya. Number 4. 2001
Caballol Angelat, Ll. Consideraciones en torno a la constitucionalidad del art. 43 del Código de Familia de Cataluña con motivo de la sentencia del Tribunal Constitucional 21/2012, de 26 de febrero. In InDret. Revista para el Análisis del Derecho. 2012 . http://www.indret.com/pdf/911_es.pdf