JORGE ALEGRE DE MIQUEL

JORGE ALEGRE DE MIQUEL

Professor Associat

Àrea de coneixement : Dret Civil

Informació de contacte
Departament de Dret Privat


jalegredem(a)ub.edu

Docència

Intensificació civil (Màster d’Accés a l'Advocacia)
Introducció al dret (Facultat d'Economia i Empresa, UB)
Drets reals immobiliaris (Màster Experts Immobiliaris)

Formació acadèmica

Licenciado en Derecho
Doctor en Derecho
Máster en Derecho de la Empresa y de los Negocios

Publicacions rellevants

Alegre de Miquel, J. La Preferencia del crédito de la comunidad de propietarios en la regulación de la propiedad horizontal de Cataluña. En Propietat horitzontal Catalunya: cuaderno jurídico. Número 25. 2011
Alegre de Miquel, J. La intemporalidad de los arrendamientos y la prórroga indefinida de los contratos. En Cuaderno de arrendamientos urbanos. Número 304. 2010
Alegre de Miquel, J. La cesión del contrato de arrendamiento. En Cuaderno de arrendamientos urbanos. Número 285. 2007

Activitats i Mèrits rellevants

Professió: ADVOCAT. Àmbit d'especialització: DRET PATRIMONIAL. Titular del despatx professional