LUIS CABALLOL ANGELATS

LUIS CABALLOL ANGELATS

Professor/a titular d'Universitat

ORCID: 0000-0001-7558-5961
Researcher ID: K-8400-2014
Àrea de coneixement : Dret Processal

Vocal del Ple de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya
Sindic de Greuges

Grup de Dret civil català UB-UAB

Grups d'Innovació Docent: Dikasteia

Informació de contacte
Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari
Av. Diagonal 684
617435684
lluiscaballol(a)ub.edu

Docència

Dret Processal Civil
Dret Processal Penal
Prova judicial
Mitjans alternatius de resolució de conflictes

Formació acadèmica

Doctor en Dret

Publicacions rellevants

Caballol, L. Impugnación de acuerdos sociales. Art. 115. Acuerdos impugnables. En Comentarios a la Ley de Sociedades Anónomas, . Volum. II . Tecnos. 2009
Caballol i Angelats, Ll.; Marsal Guillamet, J. Les especialitats processals regulades per les comunitats autònomes amb competència en dret civil. En Las garantias procesales de los derechos estatutarios. Atelier. 2010
Caballol, L. Aspectos procesales de la reclamación judicial del resarcimiento de daños y perjuicios causados por la infracción de normas comunitarias de la competencia. En La indemnización por la infracción de normas comunitarias de la competencia. Marcial Pons. 2012
Caballol, L. La oposición a la ejecución provisional en al LEC 2000. En Revista Jurídica de Catalunya. Número 4. 2001
Caballol Angelat, Ll. Consideraciones en torno a la constitucionalidad del art. 43 del Código de Familia de Cataluña con motivo de la sentencia del Tribunal Constitucional 21/2012, de 26 de febrero. En InDret. Revista para el Análisis del Derecho. 2012 . http://www.indret.com/pdf/911_es.pdf