ORIOL MIR PUIGPELAT

ORIOL MIR PUIGPELAT

Professor titular d'Universitat

ORCID: 0000-0001-5807-4748
Àrea de coneixement : Dret Administratiu

Grup de Recerca: Observatori de Dret Públic, IDP Barcelona

Informació de contacte
Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari
Diagonal, 684. Facultat de Dret
934034833
oriol.mir(a)ub.edu

Docència

Fonaments del Dret Administratiu (Grau de Dret)
Contractació i Activitat de l'Administració (Grau de Dret)
Dret Administratiu Europeu (Màster d'Estudis Jurídics Avançats)

El meu perfil

Oriol Mir (Barcelona, 1975) és professor titular de Dret administratiu i es troba acreditat com a catedràtic per l'ANECA i l'AQU. En l'actualitat és professor en comissió de serveis de la Universitat ... + info

Formació acadèmica

Licenciado en Derecho
Doctor Europeo en Derecho Público

Línies de recerca

Responsabilitat patrimonial de l'Administració
Procediment administratiu
Dret administratiu europeu
Organismes modificats genèticament (OMGs)
Transparència administrativa

Publicacions rellevants

Mir Puigpelat, O. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Hacia un nuevo sistema. Civitas. 2002 . PDF en alta resolución (31 MB) (http://www.ub.edu/dadmin/OriolMir/Publicacions/Mir_Responsabilidad_patrimonial_de_la_administracion_alta.pdf)
Mir Puigpelat, Oriol. Transgénicos y Derecho. La nueva regulación de los organismos modificados genéticamente. Thomson-Civitas. 2004
Mir Puigpelat, Oriol. Globalización, Estado y Derecho. Las transformaciones recientes del Derecho administrativo. Thomson-Civitas. 2004 . PDF cap. 1 (http://www.ub.edu/dadmin/OriolMir/Publicacions/Mir_Globalizacion_EstadoyDerecho_cap1.pdf)
Von Bogdandy, A.; Mir, O. (Coords.). Ius Publicum Europaeum. El Derecho administrativo en el espacio jurídico europeo. Tirant Lo Blanch. 2013 . Portada e índice (http://www.ub.edu/dadmin/OriolMir/Publicacions/Mir_Bogdandy_Mir_Coords_El_Derecho_administrativo_en_el_espacio_juridico_europeo_2013.pdf)
Mir, O.; Hofmann, H.C.H.; Schneider, J.P.; Ziller, J.; Auby, J.B.; Craig, P.; Curtin, D.; della Cananea, G.; Galetta, D.U.; Mendes, J.; Stelkens, U.; Wierzbowski, M. Código ReNEUAL de procedimiento administrativo de la Unión Europea. INAP. 2015 . PDF (http://www.ub.edu/dadmin/OriolMir/Publicacions/Codigo_ReNEUAL_de_procedimiento_administrativo_de_la_UE.pdf)

Activitats i Mèrits rellevants

Membre del comitè 
de 
direcció 
de 
la 
xarxa 
europea 
de 
profesores 
ReNEUAL per a la codificació del procediment administratiu europeu (Research Network on European Administrative Law)
Acreditació com a Catedràtic d'Universitat per part de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) (19.11.2012)
Beca postdoctoral de la Fundació Alexander von Humboldt per efectuar una estada de recerca a la Universitat de Heidelberg (Alemania) (gener-desembre 2005)
Beca del Real Colegio de España en Bolonia para la elaboración de la Tesis Doctoral en la Universidad de Bolonia (gener 1999-març 2001)
Atorgament del tercer sexenni estatal de recerca pel període comprès entre l'1 de gener de 2010 i el 31 de desembre de 2015 (15 de juny de 2016)

Projectes

La codificación del procedimiento administrativo europeo . 2012 - 2014 . Ref.DER2011-22754 . Ministerio de Ciencia e Innovación . IP: Oriol Mir Puigpelat
Grup de recerca consolidat dret administratiu . 2009 - 2013 . Ref.2009SGR1478 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Tomas Font Llovet
Activitat de recerca sobre la funció consultiva i les matèries pròpies de l'àmbit d'actuació de la Comissió Jurídica Assessora . 2012 - 2012 . Ref.306653 . G.C. Comissió Jurídica Assessora . IP: Oriol Mir Puigpelat
Activitat de recerca sobre la funció consultiva i les matèries pròpies de l'àmbit d'actuació de la Comissió Jurídica Assessora . 2010 - 2011 . Ref.306086 . G.C. Comissió Jurídica Assessora . IP: Oriol Mir Puigpelat
Grup de Recerca Consolidat en Dret Administratiu . 2014 - 2017 . Ref.2014SGR1047 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Tomas Font Llovet

Més Informació: Publicacions en PDF/Publicaciones en PDF/Publications in PDF (https://www.ub.edu/portal/documents/620105/0/Curr%C3%ADculum+Dr.+Oriol+Mir+-+Castellano/48063f05-0ecc-0c2f-a4c6-067dee7790bf)