RAQUEL SERRANO OLIVARES

RAQUEL SERRANO OLIVARES

Professor/a titular d'Universitat

Àrea de coneixement : Dret del Treball i de la Seguretat Social

Informació de contacte
Departament de Dret Privat
Avda. Diagonal, 684

rserrano(a)ub.edu

Docència

Litigació Social (Màster d'Advocacia)
Dret Sindical (Grau de Dret)
Dret del Treball i de la Seguretat Social (Grau de Dret i Grau de Relacions Laborals)

El meu perfil

Sóc Doctora en Dret i Professora Titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat de Barcelona, Àrbitra del Tribunal Laboral de Catalunya i Àrbitra de la Comissió de Convenis ... + info

Formació acadèmica

Licenciada en Derecho

Línies de recerca

Assetjament laboral
Igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes
Drets de les persones treballadores en casos de transmissió d'empresa
Mobilitat internacional de persones treballadores
Organització del treball i negociació col·lectiva

Publicacions rellevants

Serrano Olivares, R. Duración del contrato de trabajo. En VV.AA., Comentarios al Estatuto de los Trabajadores. La Ley. Grupo Wolters Kluwer. 2013
Ros, R.; Serrano, R. La Movilidad Internacional del personal de Alta Dirección. En Manual del personal de Alta Dirección (Dir. A. Valls) (Coord. R.Serrano Olivares). Thomson Reuters/Aranzadi . 2012
Serrano, R. Modificación sustancial de condiciones de trabajo y transmisión de empresa: la extraña pareja. En IUSLabor. 2015

Projectes

Mercado de trabajo, transiciones laborales y edad: jóvenes y mayores de cincuenta y cinco años . 2013 - 2016 . Ref.DER 2012-36755 . Ministerio de Ciencia e Innovación . IP: Javier Calvo Gallego