XAVIER PONS RAFOLS

XAVIER PONS RAFOLS

Catedràtic d'Universitat

ORCID: 0000-0003-0856-8947
Àrea de coneixement : Dret Internac. Públic i Relacions Internacionals

Secretari General de la Universitat de Barcelona (2005-2008)
President en funcions de la Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials de la Universitat de Barcelona (2002-2003)
Vicepresident de la Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials, de la Universitat de Barcelona (2001-2002)

Grups d'Innovació Docent: Àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

Informació de contacte
Departament de Dret Penal i Criminologia, i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Av. Diagonal, 684.
934024426
xpons(a)ub.edu

Docència

Dret Internacional Públic al Grau en Dret
Dret de la Unió Europea al Grau en Dret
Tractats Internacionals al Màster en Dret
Salut Global al Máster en Internacionalització

El meu perfil

  Xavier Pons Rafols   . Professor of Public International Law at the University of Barcelona. He has participated in several research projects and is currently main researcher of a project funded ... + info

Formació acadèmica

Llicenciat en Geografia e Història
Llicenciat en Derecho
Doctor en Dret

Línies de recerca

Dret Internacional Públic
Organitzacions Internacionals
Organització de les Nacions Unidas
Dret Comunitari Europeu
Salut humana i seguretat alimentària

Publicacions rellevants

Pons Rafols, X. Implicaciones jurídicas y prácticas de la nueva reglamentación europea para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Legal Papers on Line. FAO, Roma 2010. FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación). 2010 . http://www.fao.org/Legal/prs-ol/lpo85-es.pdf
Pons Rafols, X. (ed.). Salud Pública Mundial y Derecho Internacional. En Salud Pública Mundial y Derecho Internacional.. Marcial Pons. 2010
Pons Rafols, Xavier (ed.). Alimentación y Derecho Internacional. Normas, instituciones y procesos. Ed. Marcial Pons. 2013
Pons Ràfols, Xavier. La participación de la sociedad en la Universidad. En Revista Catalana de Dret Públic. Número 44. 2012 . Repositori Institucional
Pons Rafols, X. La Unión Europea y el Acuerdo de la FAO sobre las medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. En Revista General de Derecho Europeo . Número 27. 2012

Projectes

Desenvolupament normatiu i organització políticoadministrativa de la acció exterior de la Generalitat i de les relacions de la Generalitat amb la Unió Europa . 2010 - 2011 . Ref.GAP/3923/2010 . Escola d'Administració Pública de Catalunya . IP: Francesc Xavier Pons Rafols
Consideració jurídico-internacional de la responsabilitat penal dels funcionaris i experts de les Nacions Unides en missió . 2010 - 2011 . Ref.2009 RICIP 00016 . Institut Català Internacional per la Pau . IP: Xavier Pons Rafols
Salud humana y seguridad alimentaria: elementos de cooperación internacional . 2010 - 2012 . Ref.DER2009-12476 . Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) . IP: Francesc Xavier Pons Rafols
Riesgos y amenazas a la saluld humana: implicaciones de Derecho Internacional y de Derecho Comunitario . 2006 - 2009 . Ref.SEJ2006-05734/ . Ministerio de Educación y Ciencia . IP: Francesc Xavier Pons Rafols
Desfíos regulatorios del Derecho Internacional y Europeo ante los avances de las ciencias de la vida y la biotecnología moderna . 2013 - 2015 . Ref.DER2012-36793 . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Francesc Xavier Pons Rafols