ESTEBAN ARIMANY LAMOGLIA

Professor associat

Advocat. Advocat de l’Estat, en excedència. Especialitat: Dret Públic

Informació de contacte
Avda. Diagonal, 684
earimanyl(a)ub.edu
Docència

Dret Administratiu I, Dret Administratiu II (Grau de Dret) Contractació i Activitat de l’Administració (Grau de Dret)

 

EL MEU PERFIL

Esteban Arimany Lamoglia és, actualment, Secretari d’Aigües de Barcelona  i Soci Emèrit d’Uría Menéndez. Es va incorporar al bufet l’any 2000, procedent del Cuerpo Superior de Abogados del Estado i després de desenvolupar la seva pràctica professional al seu propi bufet.
Anteriorment, havia desenvolupat una intensa carrera a l’àmbit del sector públic estatal exercint com a Advocat de l’Estat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, com a Advocat de l’Estat Cap a la Delegació Especial d’Hisenda de Catalunya i com a Advocat de l’Estat-Secretari del Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya.
Així mateix, ha sigut cap de l’assessoria jurídica de diverses societats cotitzades.

FORMACIÓ ACADÈMICA

Llicenciat en Dret (Premi Extraordinari), Universitat Autónoma de Barcelona.

Becari investigador del Ministeri d’Educació, 1980-1982

ALTRA EXPERIÈNCIA DOCENT
Coordinador de l’Àrea de Dret Administratiu de l’empresa al Máster d’Assessoria de l’Empresa (MAE) de la Universitat Internacional de Catalunya  (2003-2004)
Professor col·laborador de Dret Administratiu en Esade (2003-2004)
Col·laboració en diverses activitats docents en el Centre Universitari Abad Oliva i en l’Ateneu Tributari de Barcelona (1986 -1990)
Professor associat de Dret Tributari, en la Universitat Autònoma de Barcelona (1987)
Professor de Dret Civil en la Universitat Autònoma de Barcelona (1980-1982)
PUBLICACIONS RELLEVANTS
“El necesario replanteamiento de los Servicios públicos. Dos ejemplares paradigmáticos: el abastecimiento de agua a poblaciones y la atención sanitaria especializada” en Revista Actualidad Jurídica Uría Menéndez. Especial Reformas estructurales, 2013
“Nuevo régimen jurídico del sistema aeropuerto español: ¿hacía una mayor competencia entre aeropuertos?” en Revista de Derecho del Transporte, nº 9, 2012.
“Los servicios públicos locales en tiempos de crisis”, en Anuario del Gobierno Local 2011. Gobierno local ¿crisis o renovación?. Tomás Font i LLovet (Director), Alfredo Galán Galán (Director). Fundación Democarcia y Gobierno Local, 2012.
“La reordenación del sector aeroportuario español” en Actualidad Jurídica Uría Menéndez, nº 30, 2011
“El equilibrio económico financiero de la concesión de obra pública : a propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo  <<Autopista Madrid-Toledo (AP-41)>>”, en Actualidad Jurídica Uría Menéndez. Homenaje al Profesor D. Juan Luis Iglesias Prada, 2011
INTERVENCIÓ EN JORNADES, SEMINARIS I CONGRESSOS
“Colaboración público-privada en la gestión del ciclo urbano del agua. Aspectos  jurídico-administrativos”. Mòdul del Cicle de l’Aigua en Màster “Gestió de les Infraestructures 13-14”. Barcelona, juny de 2014.

“El redimensionamiento del sector público local en un contexto de racionalización y sostenibilidad”. Seminari de Dret Administratiu per a Professors. Facultat de Dret. Universitat de Barcelona. Barcelona, febrer de 2014
Proyectos públicos: concesiones, PPPs: adjudicación de los contratos; aspectos de contratación pública: modificaciones, equilibrio económico-financiero, rescate, responsabilidad de la administración”. Màster  sobre Project Finance en ISDE (Instituto Superior de Derecho y Economía). Barcelona, maig de 2013

“Els recursos en matèria de contractació i amb especial incidència el recurs especial en matèria de contractació previst en els articles 40 a 49 del TRLCSP. Les causes de nul·litat i anul·labilitat de dret administratiu i les causes d'invalidesa de dret civil”. Curs del Contractes del Sector Públic”. Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, Barcelona, maig de 2013.

"La colaboración público-privada". Seminari en IE Law School, Madrid, març de 2013.

MÉS INFORMACIÓ