Reducció de dany en drogodependències

Objectius específics

– Adquirir coneixements que facilitin la discussió sobre polítiques i programes de reducció de danys.
– Objectivar els danys coneguts del consum de drogues i la manera de limitar-los.
– Debatre entre els programes d’alt i baix llindar i la seva implantació.
– Ressaltar la participació dels afectats en els programes de reducció de danys.
– Analitzar i debatre l’acceptació o el rebuig de la ubicació dels recursos de reducció de danys pel medi comunitari.

Destinataris: Alumnes del Màster i del Curs d’extensió universitària en drogodependències de la UB-IL3.  Obert a altres professionals interessats amb experiència en el tema.

Àrea/subàrea de cerca: Salut / Salut Mental / Salut y societat
Coordinador/a: Joan Colom y Ernesto Sierra
Breu CV Coordinador/a:

Joan Colom, metge amb llarga experiència en l’organització de la xarxa assistencial de drogodependències a Catalunya. Diplomat en Sanitat Pública 1985-1986 (Escola Nacional de Sanitat), Màster en Gestió Directiva ESADE, professor del Màster de Drogodependències de la Universitat de Barcelona, autor d’articles i publicacions nacionals i internacionals en l’àmbit de les drogodependències, autor de comunicacions i ponències en reunions i congressos nacionals i internacionals, assessor de l’Organització Mundial de la Salut, membre de 20 societats i comissions científiques, Creu Blanca al Mèrit del Pla Nacional sobre Drogues, Premi Reina Sofia de prevenció de les drogodependències, Premi a la millor iniciativa de recerca (Diario Médico), President del Club de Direcció Pública de l’Escola Superior d’Administració d’Empreses, Fundador de INEBRIA. Actualment és el subdirector general de Drogodependències del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i sotsdirector del Pla Director de Salut Mental i Addiccions i autor del Pla Director.

Ernesto Sierra, Psicòleg, especialista en psicologia clínica i Sociòleg amb amplis coneixements en l’atenció i prevenció de problemes en drogodependències. Va desenvolupar el 1983 el primer programa per heroïnòmans de baixa adherència als tractaments amb situació d’exclusió social.  Va dirigir el Programa sociosanitari i de reducció de danys de Creu Roja a Barcelona (SAPS) de l’any 2001 fins al 2005.  En aquest període es va inaugurar una de les primeres sales de venopunció de Catalunya. Actualment és el Cap de Servei del CAS en drogodependències i del Programa d’Atenció Domiciliària per a Malalts de Sida Toxicòmans (PADS) de Creu Roja a Barcelona. Cap d’estudis i docent en el Màster de Drogodependències de la Universitat de Barcelona.

Quadre de Professors (Pendent determinar els professor de l’any actual)
En anys previs han estat:

– Xavier Ayneto, Psicòleg, màster en drogodependències, responsable de la gestió de material en el Programa de Reducció de Danys de la Generalitat de Catalunya.
– Miquel del Rio, metge psiquiatre, amb experiència en programes de reducció de danys a Suïssa. Ha participat en l’estudi de prescripció d’heroïna a Catalunya.  En l’actualitat és responsable del CAS de l’Hospital Mútua de Terrassa.  També treballa com a psiquiatre al CAS de Creu Roja a Barcelona.
 Esther Henar, Educadora social, amb experiència en la gestió de les primeres unitats mòbils d’intercanvi de xeringues i sales de venopunció en zones degradades de Barcelona.  Actualment és responsable del Centre Soci sanitari “Sala Baluard” de l’Agència de Salut Pública de Barcelona – ABD.
– Xavier Sánchez, pertany a l’Associació Asaupam i a l’Associació FAUDAS (Federació Estatal d’Associacions de Persones Afectades amb problemes de drogues i VIH).
– Olga Díaz, Antropòloga i treballadora social, amb experiència en la gestió de recursos per a immigrants i població amb exclusió social. Actualment responsable del SAPS de Creu Roja a Barcelona.
– Nel·lo Monfort, Metge de família, ha treballat en els darrers 7 anys a la Unitat mòbil i al Centre d’emergència social per a drogodependents que la Fundació Salut i Comunitat gestiona al País Valencià.  Actualment treballa a la Unitat Mòbil d’Atenció a Drogodependents en actiu (UMADA) i és Metge de família en EAP Morella.

Acreditació acadèmica
Aquest seminari atorga els crèdits especificats al programa dels alumnes del màster en drogodependències. Per aquells que s’inscriguin de forma específica només en aquest seminari, s’expedirà un certificat d’extensió universitària de l’IL3-UB.

Programa acadèmic

1. Presentació.
1.1. Presentació del seminari pels coordinadors.
1.2. Aspectes conceptuals.
1.3. Polítiques de reducció de danys: justificació i resistències.
1.4. Procés d’evolució a Catalunya i fora de Catalunya.

2. Epidemiologia i tipologies d’usuaris.
2.1. Indicadors i registres en els programes de reducció de danys.
2.2. Incidència i prevalença dels danys ocasionats pel consum de drogues.
2.3. Perfils i grups d’usuaris.
2.4. Evolució en els processos d’exclusió social.

3. Programes de reducció de danys.
3.1. Programes d’Intercanvi de xeringues. Objectius i limitacions.
3.2. Intercanvi de xeringues en diversos recursos assistencials.
3.3. Tipus de material de repartiment en els programes de reducció de danys.

4. Centres d’emergència social, sales de consum i programes de proximitat.
4.1. Els centres d’emergència social. Prestació de serveis i gestió de les necessitats.
4.2. Programes “Calor-cafè”.
4.3. Sales de consum higiènic fixes i mòbils. Indicacions i limitacions.

5. La participació d’usuaris.
5.1. La implicació dels usuaris afectats en la gestió i execució de programes de reducció de danys.
5.2. Les associacions d’usuaris, les seves funcions, evolució i situació actual.
5.3. Participació de les associacions d’usuaris en la comunitat.

6. Programes de substitució amb opiacis.
6.1. Programes de dispensació d’heroïna, morfina i altres productes opiacis.
6.2. Experiència en altres països.
6.3. L’experiència d’Andalusia i Catalunya.
6.4. Avantatges i indicacions dels programes de prescripció d’heroïna.

7. Programes d’intervenció “entre iguals”.
7.1. Objectius de la reducció de danys entre iguals.
7.2. Programes de “Bola de neu”: dirigit a població sense tractament.
7.3. Els models de la reducció de danys en tallers.
7.4. Elaboració de material per als programes de reducció de danys.

8. Programes alternatius.
8.1. Albergs i menjadors en reducció de danys.
8.2. Programes transversals.
8.3. Noves necessitats i recursos en la reducció de danys.
8.4. Protocols socials en reducció de danys.

9. Reducció de danys en altres programes.
9.1. Intervenció en crisi.
9.2. Treball de reducció de danys en fumadors de crack en medi obert.
9.3. Reducció de danys en les presons.

10. Prevenció de sobredosi i atenció mèdica.
10.1 Prevenció de sobredosi en medi obert.
10.2. Estratègies de prevenció de sobredosi en sales de consum higiènic.
10.3. L’atenció a les sobredosis i reaccions agudes al consum de drogues en els programes de reducció danys.
10.4. Protocols mèdics en la reducció de danys.

11. Equips professionals en reducció de danys.
11.1. Professionals orientats als programes d’alt i baix llindar.
11.2. Perfils de professionals en reducció de danys.
11.3. Components de la relació assistencial.
11.4. La gestió de les situacions de violència en els programes de reducció de danys.

12. Implantació de recursos a la comunitat.
12.1. Implantació de recursos a la comunitat. Rebuig social. Experiències i factors implicats. Estratègies a seguir.
12.2. Acceptació / rebuig dels recursos en la comunitat.
12.3. Experiències i factors implicats.
12.4. Discussió d’estratègies.

13. Avaluació i investigació.
13.1. Avaluació i investigació en reducció de danys.
13.2. Necessitats i objectius de l’avaluació.
13.3. Avaluació qualitativa i quantitativa.
13.4. Avaluació de programes.
14.5. Disseny de programes en reducció de danys.

Bibliografia

PÉREZ ANDRÉS, Cristina. Sobre la metodología cualitativa. Rev. Esp. Salud Publica. [online]. 2002, vol. 76, no. 5 [citado 2008-02-19], pp. 373-380. Disponible en: <http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272002000500001&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1135-5727.
http://scielo.isciii.es/pdf/resp/v76n5/editorial.pdf

CONDE GUTIÉRREZ, Fernando. Encuentros y desencuentros entre la perspectiva cualitativa y la cuantitativa en la Historia de la Medicina. Rev. Esp. Salud Publica. [online]. 2002, vol. 76, no. 5 [citado 2008-02-19], pp. 395-408. Disponible en: <http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272002000500003&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1135-5727
http://scielo.isciii.es/pdf/resp/v76n5/colabora2.pdf

CALLEJO GALLEGO, Javier. Observación, entrevista y grupo de discusión: el silencio de tres prácticas de investigación. Rev. Esp. Salud Publica. [online]. 2002, vol. 76, no. 5 [citado 2008-02-19], pp. 409-422. Disponible en: <http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272002000500004&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1135-5727.
http://scielo.isciii.es/pdf/resp/v76n5/colabora4.pdf

CALDERÓN, Carlos. Criterios de calidad en la Investigación Cualitativa en Salud (ICS): Apuntes para un debate necesario. Rev. Esp. Salud Publica. [online]. 2002, vol. 76, no. 5 [citado 2008-02-19], pp. 473-482. Disponible en: <http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272002000500009&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1135-5727.
http://scielo.isciii.es/pdf/resp/v76n5/colabora8.pdf

http://scielo.isciii.es/pdf/resp/v78n5/original3.pdf

DÍAZ DE QUIJANO, Estela, BRUGAL, M. Teresa, PASARIN, M.ª Isabel et al. Influencia de las desigualdades sociales, la conflictividad social y la pobreza extrema sobre la morbilidad por tuberculosis en la ciudad de Barcelona. Rev. Esp. Salud Publica. [online]. 2001, vol. 75, no. 6 [citado 2008-02-19], pp. 517-528. Disponible en: <http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272001000600004&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1135-5727.

ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Miguel y GODOY GARCÍA, Pere. Prevalencia de la infección tuberculosa y por el VIH en los usuarios de un programa de reducción de riesgos para usuarios de drogas por vía parenteral (UDVP). Rev. Esp. Salud Publica. [online]. 1999, vol. 73, no. 3 [citado 2008-02-19], pp. 375-381. Disponible en: <http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57271999000300006&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1135-5727

MALMUSI, Davide y JANSA I LÓPEZ DEL VALLADO, Josep Maria. Recomendaciones para la investigación e información en salud sobre definiciones y variables para el estudio de la población inmigrante de origen extranjero. Rev. Esp. Salud Publica. [online]. 2007, vol. 81, no. 4 [citado 2008-02-19], pp. 399-409. Disponible en: <http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272007000400007&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1135-5727.
http://scielo.isciii.es/pdf/resp/v81n4/original5.pdf

MOLTALBO, Julián. Al otro lado del espejo. En Gestionando las drogas. Conferencias de consenso sobre reducción de daños relacionados con las drogas: Cooperación e Interdisciplinariedad. Grupo IGIA. Barcelona, 2001

COLOM, Joan. Análisis de las intervenciones en drogodependencias en España desde sus orígenes hasta la reducción de daños. En Gestionando las drogas. Conferencias de consenso sobre reducción de daños relacionados con las drogas: Cooperación e Interdisciplinariedad. Grupo IGIA. Barcelona, 2001

SIERRA, Ernesto. Factores psciológicos y relacionales desde la prespectiva de reducción de daños. En Gestionando las drogas. Conferencias de consenso sobre reducción de daños relacionados con las drogas: Cooperación e Interdisciplinariedad. Grupo IGIA. Barcelona, 2001

ALTABÀS, Ana y SANCLEMENTE, Cristina. Reducción de daños en escenas abiertas de consumo: hacia dónde vamos y a dónde nos lleva. En Gestionando las drogas. Conferencias de consenso sobre reducción de daños relacionados con las drogas: Cooperación e Interdisciplinariedad. Grupo IGIA. Barcelona, 2001

MAROTO SÁEZ, Ángel L. (coord.). Manual de buena práctica para la atención a drogodependientes en los centros de emergencia. Ministerio de Sanidad y Consumo. Plan Nacional sobre Drogas. Madrid, 2005

SORIANO OCÓN, Raúl. Reducción de daños en usuarios de drogas inyectables: un enfoque desde el trabajo social. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2001.

GARCÍA MANZANEDO, Hector. Manual de investigación aplicada en servicios sociales y de salud. Ed. Científicas La Prensa Medica Mexicana S.A. México, 1983.

OBSERVATORIO VASCO. Drogodependencias: reducción de daños y riesgos. Gobierno Vasco. Vitoria, 2001.