Inici  >  Aprèn > Màsters universitaris > Accés, admissió i preinscripció

Accés, admissió i preinscripció

Imatge d’estudiants a la biblioteca

Per accedir als màsters universitaris oficials cal complir els requisits generals i específics d’accés i fer una preinscripció sol·licitant plaça.

 

Requisits generals d'accés

D’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s’ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d’educació superior de l’EEES que faculti, en el país d’expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial (traduït).
 • Títol aliè a l’EEES. En aquest cas és necessària homologació a un títol habilitador espanyol, si escau, una declaració d’equivalència a titulació i nivell acadèmic universitari oficial, o la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L’acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l’homologació del títol previ ni el seu reconeixement a efectes diferents que el de cursar ensenyaments de màster, però un cop superats els estudis, el títol de màster que s’obtingui sí que tindrà plena validesa oficial.


*** Accés a màsters universitaris amb estudis estrangers

 

Requisits específics d’accés

Cada màster pot establir uns requisits específics com ara l’accés des de determinades titulacions, el coneixement d’idiomes o l’experiència professional, entre d’altres.
En determinats casos, segons la formació prèvia de l’estudiant, la comissió de coordinació del màster pot requerir que abans d’iniciar el màster l’estudiant hagi de cursar complements formatius, fins a un màxim de trenta crèdits.


Un cop complerts els requisits generals i específics i, en el supòsit que el nombre de sol·licituds superi el nombre de places ofertes, la comissió de coordinació del màster prioritzarà les sol·licituds d’acord amb els criteris de selecció establerts per a cada màster en concret i elaborarà les resolucions d’admissió i les llistes d’espera.

La informació referent als requisits d’accés i als criteris de selecció es pot consultar a la fitxa o al web del màster.
 

Preinscripció

Per ser admès a un màster universitari oficial s’ha de fer una preinscripció que dona accés al procés de selecció.

A l’apartat “Preinscripció” de la fitxa del màster, i també al seu web, es troben les dates, la documentació necessària i l’enllaç al formulari en línia quan el procés de preinscripció és obert. Les dates de preinscripció poden variar en funció de cada màster i poden contemplar diferents períodes. De manera general, la preinscripció es fa en línia.
Es pot fer la preinscripció a diversos màsters, però cal abonar una taxa d’aproximadament 30 euros per a cada preinscripció que es dugui a terme.

En cas que en el moment de la preinscripció no es compleixin tots els requisits però s’estigui en condicions de fer-ho abans d’iniciar el màster, cal fer-ho constar en el formulari de preinscripció. En el moment de la matrícula serà necessari complir tots els requisits i presentar la corresponent documentació que així ho acrediti.
Pel que fa a l’admissió, la comissió de coordinació del màster prioritza les sol·licituds d’acord amb els criteris de selecció que s’hagin establert pel màster i emet la resolució d’estudiants admesos.
 

 • Segueix-nos:
 • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
 • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
 • ??? peu.flickr.alt ???
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona