Universitat de Barcelona

Grau en Antropologia Social i Cultural

Què es pretén amb aquest ensenyament?

L’Antropologia Social i Cultural és una disciplina de les ciències socials que estudia la variabilitat de les cultures humanes i la diversitat cultural, i les formes d’organització social i cultural de les poblacions humanes. Es caracteritza, també, per l’ús de l’etnografia basada en el treball de camp com a forma específica d’investigació sobre el terreny.

L’antropologia és una disciplina que actualment es presenta com a indispensable per a l’estudi de qüestions fonamentals de la societat actual, com ara les desigualtats socioeconòmiques; les identitats ètniques, religioses, de classe, de gènere o d’edat; la immigració i les polítiques socials; les variacions culturals en interaccions i fluxos socials; l’anàlisi de manifestacions complexes de la cultura, o les situacions de canvi induït que requereixen una acció especialitzada per atendre la diversitat cultural.

Per a l’exercici professional de l’antropologia s’ofereix un coneixement ampli de les ciències socials i una preparació més profunda sobre els camps teòrics i aplicats de la disciplina, així com de la metodologia i les seves tècniques de recerca.

L’ensenyament consta de quatre anys acadèmics: el primer presenta una introducció a l’antropologia i a les matèries bàsiques afins; el segon i el tercer any permeten conèixer a fons els camps d’estudi, els èmfasis i les aplicacions de l’antropologia; i el quart se centra en les especialitzacions a partir de les assignatures optatives i la realització d’un treball final.


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Centre: Facultat de Geografia i Història

És interessant i recomanable que tinguis:

És interessant i recomanable que tinguis:

 • Interès en la diversitat social i cultural, i en les múltiples expressions i els fenòmens de multiculturalitat propis de les societats contemporànies, com també les situacions de convivència i conflicte noves que originen.
 • Inquietud per adquirir una mirada crítica, competent i compromesa amb realitats socials noves.
 • Es recomana de cursar el batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials.
 • Capacitat lectora comprensiva i crítica que permeti de posicionar-se i decidir entre la diversitat de criteris.
 • Coneixement suficient d'anglès per poder accedir a la bibliografia especialitzada.
 • Coneixements bàsics d'informàtica, tant per a l'estudi com per a l'ús de recursos electrònics.

Distribució de crèdits

Tipus de matèriaCrèdits ECTS
Formació bàsica (FB)60
Obligatòria (OB)126
Optativa (OT)42
Pràctiques externes obligatòries0
Treball de fi de grau obligatori12
CRÈDITS TOTALS240

Assignatures

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

Podràs treballar en els àmbits següents:

 • Relacions interculturals i diversitat cultural: mediadors intercultural, tècnics de suport a personal sanitari.
 • Patrimoni etnològic: conservadors, tècnics, editors de publicacions, gestors del coneixement, dinamitzadors culturals.
 • Desenvolupament territorial i cooperació internacional: agents i tècnics en desenvolupament social, gestors i avaluadors de programes, personal d'agències d'ajuda, mediadors interculturals, experts en societats indígenes o de coneixement local.
 • Promoció i gestió cultural: tècnics, assessors de programes de polítiques culturals, formadors d'agents socioculturals, promotors culturals.
 • Docència i recerca: professors en ensenyament secundari, formadors en diversitat cultural, col·laboradors en mitjans de comunicació.
 • Recerca aplicada, assessories i intervenció social.