Universitat de Barcelona

Grau d'Administració i Direcció d'Empreses

Què es pretén amb aquest ensenyament?

El grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) aporta els coneixements necessaris per administrar, gestionar i dirigir empreses i institucions públiques i no governamentals, des d'una perspectiva tant nacional com internacional. Prepara els estudiants per incorporar-se al mercat laboral i els proporciona una sòlida formació en qualsevol àrea funcional de l'empresa. És una de les titulacions amb un ventall més ampli de sortides professionals. Ofereix un grup que s'imparteix totalment en llengua anglesa.

El grau d'ADE està format per 240 crèdits que contenen tota la formació teòrica i pràctica que l'estudiant ha d'adquirir per treballar en aquest sector. Durant els dos primers cursos s'ofereixen les assignatures de formació bàsica (84 crèdits), caracteritzades per una certa transversalitat. Les matèries obligatòries (108 crèdits) són les que perfilen el contingut central del procés d'aprenentatge, i es distribueixen en matèries dels blocs de Comptabilitat; Economia i Entorn Empresarial; Organització de l'Empresa; Mètodes Quantitatius, i Anàlisi Estratègica. A partir del tercer curs, i principalment a quart, l'alumne podrà escollir les matèries optatives (42 crèdits). Com a assignatura optativa hi ha la possibilitat de fer fins a divuit crèdits de pràctiques externes dintre d'un ventall molt ampli d'institucions i empreses de molts sectors. Finalment, el grau conclou amb l'elaboració del treball final de grau.

Els estudis d'ADE permeten la possibilitat d'especialitzar-se en quatre àrees diferents del món empresarial: Organització d'Empreses, Finances i Assegurances, Màrqueting i Investigació de Mercats, i Comptabilitat i Fiscalitat. Per obtenir una menció en el suplement europeu al títol, dels quaranta-dos crèdits optatius se n'han de cursar, com a mínim, trenta d'específics de la menció.

Així mateix, l'estructura del grau permet fer una estada a l'estranger amb els programes de mobilitat universitària que ofereix la Facultat d'Economia i Empresa. Aquesta estada es pot fer a partir de tercer curs, tot i que és recomanable fer-la a quart.


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Centre: Facultat d'Economia i Empresa

És interessant i recomanable que tinguis:

 • Interès per l'economia i el món de l'empresa, i inquietuds per qüestions polítiques i socials.
 • Facilitat per a les matemàtiques, la comptabilitat i l'estadística.
 • Iniciativa i predisposició a la reflexió crítica.
 • Coneixement d'idiomes, principalment de l'anglès.
 • Facilitat per usar eines informàtiques.
 • Capacitat d'abstracció i crítica, i capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • Bona expressió verbal i escrita.

Distribució de crèdits

Tipus de matèriaCrèdits ECTS
Formació bàsica (FB)84
Obligatòria (OB)108
Optativa (OT)42
Pràctiques externes obligatòries0
Treball de fi de grau obligatori6
CRÈDITS TOTALS240

Assignatures

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

 • Direcció d'empreses en les àrees de finances, producció, comerç, màrqueting, recursos humans i investigació de mercats.
 • Consultories, auditories, assessories d'empreses, gestories fiscals i comptables, en empreses dedicades a les assegurances o institucions financeres.
 • Agent comercial (broker) o controlador o controladora (financial controller).
 • Tècnic o tècnica comercial i economista de l'Estat, inspector o inspectora i subinspector o subinspectora d'Hisenda.
 • Emprenedor o emprenedora i creador o creadora de la pròpia empresa.