Universitat de Barcelona

Grau en Biologia

Què es pretén amb aquest ensenyament?

Grau generalista de quatre anys, dins de l’àrea de ciències. Cada any hi entren uns cent setanta estudiants.

El grau acull majoritàriament estudiants de batxillerat científic o tècnic, i en el primer curs, a part d’assignatures de Biologia, en té d’altres de l’àrea de ciències com Matemàtiques, Estadística, Química i Física, i Sistema Terra.

El curs es fa en dos semestres: de setembre a febrer i de febrer a juliol. Les classes poden ser de matí o de tarda, però algunes activitats com ara pràctiques de laboratori, seminaris o sortides de camp requereixen que en moltes ocasions la dedicació de l’estudiant pugui ser de tot el dia.

És un grau amb una formació bàsica i dues mencions:

 • Formació bàsica: inclou matèries com ara Bioquímica, Antropologia, Biologia Cel·lular, Botànica, Zoologia Fisiologia Vegetal i Animal, Genètica, Microbiologia, Metabolisme, Disseny Experimental i Anàlisi de Dades, Ecologia i Evolució.
 • Menció de Biodiversitat: inclou assignatures principalment de l’àrea de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia, etc.
 • Menció de Biologia Molecular, Cel·lular i de Sistemes: inclou assignatures de les àrees de Microbiologia, Citologia, Bioquímica, etc.

La part final del grau es dedica a la formació dins d’empreses, grups de recerca, laboratoris, centres de natura, etc., de Barcelona o d’altres llocs, com ara estades Erasmus a universitats europees on els estudiants fan unes assignatures pràctiques i el Treball Final de Grau.

El professorat està compost per especialistes en el tema que dediquen la seva recerca a fer estudis dins l’àmbit de la biologia. Molts d’ells tenen un gran reconeixement a escala internacional, la qual cosa fa que el seu ensenyament estigui sempre actualitzat.

Els graduats en Biologia poden exercir com a biòlegs dins el món laboral o poden seguir els estudis formatius fent un màster o un doctorat.


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Ciències
Centre: Facultat de Biologia

És interessant i recomanable que tinguis:

El perfil d'accés recomanat per a tots els estudiants és el del batxillerat de Ciències i Tecnologia previst en la Llei orgànica d'educació actual. Per als estudiants procedents d'altres sistemes educatius, els coneixements bàsics necessaris per poder desenvolupar eficaçment els estudis són els continguts actuals de batxillerat de biologia, química, física i matemàtiques, com també un nivell suficient de llengua anglesa.

Distribució de crèdits

Tipus de matèriaCrèdits ECTS
Formació bàsica (FB)60
Obligatòria (OB)108
Optativa (OT)60
Pràctiques externes obligatòries0
Treball de fi de grau obligatori12
CRÈDITS TOTALS240

Assignatures

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

Podràs treballar en els àmbits següents:

 • Sanitat: biòleg intern resident (BIR), laboratori clínic, reproducció humana, salut pública, nutrició i dietètica, salut animal i vegetal.
 • Recerca i desenvolupament científic de les ciències experimentals i de la vida.
 • Indústria farmacèutica, agroalimentària i química, producció i gestió de la qualitat.
 • Sector agropecuari en explotació i optimització de cultius vegetals, animals i fongs, i cerca de jaciments nous de recursos vius explotables.
 • Medi ambient: ordenació, conservació i control del territori, gestió de recursos naturals, gestió de residus, avaluació d'impactes i restauració del medi natural.
 • Informació, documentació i divulgació: museus, parcs naturals, zoològics, editorials, gabinets de comunicació, empreses, fundacions científiques, premsa o televisió.
 • Comerç i màrqueting de productes i serveis relacionats amb la biologia.
 • Gestió i organització d'empreses relacionades amb la formació i professió del biòleg.
 • Docència en ensenyament secundari, universitari, de postgrau i formació professional.