Universitat de Barcelona

Grau de Bioquímica

Què es pretén amb aquest ensenyament?

Proporcionar una formació conceptual i metodològica que permeti tant l'exercici de la professió i l'accés a estudis de postgrau de l'àrea, com la comprensió de les tècniques estàndard de la bioquímica i l'ús adequat.

Formar en el disseny experimental i els aspectes bàsics quantitatius de la bioquímica.

Preparar adequadament per a l'inici d'una carrera científica, professional o docent.

Proporcionar habilitats en tecnologies de frontera, i la utilització d'eines i de recursos de recerca.

Fomentar la implicació en el treball de laboratori segur, i propiciar el coneixement dels aspectes ètics i bioètics de l'àrea.

Fomentar l'esperit emprenedor i l'interès per la transferència de tecnologia i la patentabilitat dels resultats de la recerca.


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Ciències
Centre: Facultat de Biologia

És interessant i recomanable que tinguis:

El perfil d'accés recomanat per a tots els estudiants és el del batxillerat de Ciències i Tecnologia previst en la Llei orgànica d'educació actual. Per als estudiants procedents d'altres sistemes educatius, els coneixements bàsics necessaris per poder desenvolupar eficaçment els estudis són els continguts actuals de batxillerat de biologia, química, física i matemàtiques, com també un nivell suficient de llengua anglesa.

Distribució de crèdits

Tipus de matèriaCrèdits ECTS
Formació bàsica (FB)60
Obligatòria (OB)132
Optativa (OT)36
Pràctiques externes obligatòries0
Treball de fi de grau obligatori12
CRÈDITS TOTALS240

Assignatures

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines següents de la Generalitat de Catalunya (Departament d'Economia i Coneixement, Universitats i Recerca), on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

Podràs treballar en els àmbits següents:
Recerca bàsica i aplicada en centres públics.
Recerca aplicada a la indústria química, farmacèutica, alimentària i biotecnològica.
Laboratoris hospitalaris.
Laboratoris d'anàlisi i de diagnòstic.
Empreses de serveis, materials i equipaments científics.
Empreses de comunicació i divulgació científica.
Educació secundària i universitària.