Universitat de Barcelona

Grau en Bioinformàtica

Què es pretén amb aquest ensenyament?

La Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech (UPC) ofereixen un Grau en Bioinformàtica de tres anys que s’imparteix íntegrament en anglès. La gestió d’aquest grau correspon a ESCI-UPF i les classes es fan majoritàriament al Campus del Mar de la UPF.

La bioinformàtica es troba en un punt de confluència entre la informàtica, les ciències biomèdiques i la física i la química. Es tracta d’una àrea de recerca que aplica la informàtica i les tecnologies de la informació al processament de dades del camp de la biologia.

Els investigadors i els professionals del camp de la biomedicina i d’altres àrees de les ciències de la vida sovint es troben davant d’una sobrecàrrega de dades procedents de molts i diversos dispositius. La capacitat de processar, visualitzar i analitzar aquesta gran quantitat de dades ofereix oportunitats increïbles per millorar els nostres coneixements sobre biologia i per continuar avançant en els camps de la medicina, l’agricultura i la indústria alimentària. El principal repte al qual s’enfronten els professionals d’aquest camp és aconseguir que tots aquests nous descobriments es tradueixin més ràpidament en millores per a la salut, una atenció sanitària més eficaç i un progrés econòmic i social més gran de la societat.

El grau en Bioinformàtica combina habilitats matemàtiques, modelatge computacional i coneixements biològics amb un enfocament interdisciplinari i una atenció especial a les aplicacions biomèdiques. Proporciona una formació integral basada en coneixements, valors i capacitats.


Crèdits ECTS: 180
Branca de coneixement: Ciències de la Salut
Centre: Facultat de Biologia

{%CONTINGUT_P_SEGELL%}

És interessant i recomanable que tinguis:

Els estudiants d’aquest grau han de tenir una sòlida base científica, bones habilitats en pensament lògic, capacitat per manejar models abstractes i dots d’observació, atenció i concentració. També han de ser creatius, imaginatius i innovadors i tenir interès per les ciències de la vida i la medicina.

Matèries

{%CONTINGUT1_PE_GRAU%}

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

Tenint en compte que la bioinformàtica és un camp científic i tecnològic situat en un punt de confluència entre la informàtica i les ciències de la vida, els graduats en Bioinformàtica tenen opcions laborals en diferents àmbits:

  • Biomedicina: integrant dades òmiques i clíniques per avançar en medicina de precisió personalitzada.
  • Biologia: processant i interpretant dades òmiques per a una genètica millorada en animals i plantes.
  • Farmacologia: gestionant dades químiques, farmacològiques, toxicològiques i clíniques durant el procés que condueix al descobriment, el desenvolupament i la utilització de nous fàrmacs.
  • Ciència bioinformàtica.
  • Programació.
  • Anàlisi de dades.
  • Control de qualitat.
  • A departaments d’R+D d’universitats i empreses.