Universitat de Barcelona

Grau de Comunicació i Indústries Culturals

Què es pretén amb aquest ensenyament?

En aquest grau rebràs inicialment una formació transversal en ciències socials, arts, humanitats i tecnologies de la comunicació. D’aquesta manera, podràs assolir els fonaments teòrics i pràctics bàsics per aprofundir en l’estudi i la pràctica de la comunicació, per una banda, i en el coneixement multidisciplinari de les indústries culturals (cinema, arts escèniques, indústria fonogràfica, etc.), per una altra.

A més, assoliràs tant una experiència pràctica efectiva, gràcies a les pràctiques externes, com una formació integral mitjançant el treball final de grau.


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Centre: Facultat de Filologia i Comunicació

És interessant i recomanable que tinguis:

 • Capacitat de comprensió, d'expressió oral i escrita i de treball.
 • Capacitat crítica, de raonament lògic, de síntesi i d'anàlisi.
 • Capacitat memorística, bon hàbit de lectura i curiositat intel'lectual.
 • Interès i curiositat per les llengües i les literatures, per les arts visuals, audiovisuals i multimèdia.
 • Interès i curiositat pel món de la comunicació.
 • Coneixements de llengua i literatura, de llengües estrangeres, d'arts i d'instruments d'informàtica.

Distribució de crèdits

Tipus de matèriaCrèdits ECTS
Formació bàsica (FB)60
Obligatòria (OB)108
Optativa (OT)36
Pràctiques externes obligatòries24
Treball de fi de grau obligatori12
CRÈDITS TOTALS240

Assignatures

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

 • Escriptor. Redactor d'informació periodística.
 • Responsable de comunicació institucional o empresarial.
 • Editor o divulgador de continguts culturals.
 • Gestor de portals i d'informació distribuïda en xarxes digitals.
 • Fotògraf o reporter gràfic.
 • Director o realitzador audiovisual i multimèdia.
 • Guionista audiovisual i multimèdia.
 • Treballs de producció audiovisual i multimèdia.
 • Treballs de postproducció audiovisual.
 • Treballs de creació i producció sonora.
 • Creatiu o dissenyador gràfic en l'àmbit audiovisual i de nous mitjans.
 • Investigador, docent, consultor de comunicació, expert en estudis visuals.