Universitat de Barcelona

GRAU DE CIÈNCIES DEL MAR

Què es pretén amb aquest ensenyament?

Formar professionals en aquest àmbit, des d'un plantejament eminentment transdisciplinari. Els estudiants rebran una formació àmplia i rigorosa centrada en la geologia i la biologia, però també en la resta de ciències bàsiques i en diversos aspectes del dret i l'economia relacionats amb el mar. A més, se'ls instruirà en l'ús d'eines avançades, amb una part pràctica destacada, aprofitant la concentració de centres de recerca, empreses i administracions amb activitats relacionades amb el mar que hi ha a Barcelona i rodalies. Tot plegat els capacitarà per entrar i adaptar-se a un entorn laboral altament canviant.

Els sector d'activitat relacionats amb la titulació són l'alimentari (recursos vius, salvatges i cultivats), l'energètic (prospecció i explotació de recursos energètics renovables i no renovables), la gestió, l'ordenació i les actuacions a la costa i fons marins, el medi ambient marí i la seva conservació, l'oceanografia operacional, la recerca científica i la docència, entre d'altres. Els graduats podran incorporar-se a empreses privades i públiques, administracions, centres de recerca i organitzacions internacionals.

Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Ciències
Centre: Facultat de Ciències de la Terra

És interessant i recomanable que tinguis:

El grau de Ciències del Mar ofereix una visió transversal entre les disciplines científiques que hi conflueixen i pretén entrellaçar els coneixements de l’estudiant amb les necessitats de la societat. Per això, a més de les aptituds pròpies de qualsevol estudiant universitari (iniciativa, curiositat, capacitat per al treball en equip, etc.), és  recomanable tenir una base (a nivell de batxillerat) de física, química, matemàtiques, geologia i biologia; nocions bàsiques d’anglès; coneixement d’eines informàtiques bàsiques; interès per adquirir una formació científica sòlida, per les relacions entre ciència i societat, i per les visions interdisciplinàries i integradores; vocació per interactuar amb agents socials diversos i per les ciències marines, i sensibilitat social, ambiental i ètica.
Es recomana llegir sobre temes relacionats, prendre contacte amb el medi marí, assistir a activitats divulgatives, fer cursets sobre competències que poden resultar útils (informàtica, anglès, etc.), prestar atenció a les matèries científiques del batxillerat, contactar amb científics marins o desenvolupar habilitats de lectura i escriptura.
 

Distribució de crèdits

Tipus de matèriaCrèdits ECTS
Formació bàsica (FB)60
Obligatòria (OB)150
Optativa (OT)18
Pràctiques externes obligatòries0
Treball de fi de grau obligatori12
CRÈDITS TOTALS240

Assignatures

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a

Admissions a ensenyaments de grau

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines següents de la Generalitat de Catalunya (Departament d'Economia i Coneixement, Universitats i Recerca), on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies:

Accés i admissió


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a

Admissió amb estudis estrangers

De què podràs treballar?

- Administracions públiques
- Agències internacionals
- Aigua com a recurs (desalació, control, gestió)
- Ambient marí
- Àrees marines protegides
- Aquariologia
- Assessorament i consultoria
- Avaluació, mitigació i correcció d'impactes naturals i antropogènics
- Biodiversitat
- Biotecnologia i indústria farmacèutica
- Cartografia submarina
- Cerca submarina
- Conservació d'espècies i hàbitats
- Cooperació pel desenvolupament
- Divulgació
- Docència universitària
- Energies alternatives d'origen marí
- Ensenyament secundari (cursant el màster corresponent)
- Esports i activitats subaquàtiques
- Exploració oceànica
- Funcionament dels ecosistemes marins
- Genètica d'organismes marins
- Gestió del patrimoni natural
- Governança de l'oceà
- Infraestructures i instal.lacions marines
- Suport a la navegació
- Projectes i actuacions d'obra pública
- Oceanografia i oceanografia operacional
- Ordenació del litoral
- Ports i costes
- Protecció civil
- Qualitat ambiental i salut pública
- Recerca científica
- Recursos energètics i energies marines renovables
- Recursos minerals
- Recursos vius i cultius marins (pesca i aqüicultura)
- Riscos naturals
- Turisme
- Usos del fons marí