Universitat de Barcelona

Grau en Ciències del Mar

Què es pretén amb aquest ensenyament?

Els oceans cobreixen més de tres quartes parts del planeta. Regulen el clima, abasteixen els mercats, proporcionen aliment i recursos, són font de biodiversitat i tenen un paper fonamental en la prosperitat i el desenvolupament de les societats humanes. Són, també, la destinació final de contaminants i deixalles, l'objecte de disputes polítiques i l'origen de determinats perills naturals. Només des d'un plantejament multidisciplinari i integral es poden abordar els reptes del coneixement d'un sistema tan complex.

El grau en Ciències del Mar pretén formar professionals en l'àmbit marí des d'un plantejament transdisciplinari. Atenent als principals punts forts de la Universitat en relació amb les ciències del mar, s'ofereix una formació àmplia i rigorosa centrada en la biologia, la geologia i la resta de ciències bàsiques, així com en aspectes del dret, l'economia i la gestió del mar. Mitjançant eines avançades i amb un gran component pràctic, es capacita els estudiants per accedir i adaptar-se a un sector laboral altament canviant, en un entorn geogràfic amb una gran concentració de centres de recerca, empreses i administracions amb activitats relacionades amb el mar.

Els sectors d'activitat relacionats amb la titulació són l'alimentari (recursos vius, salvatges i cultivats), l'energètic (prospecció i explotació de recursos energètics renovables i no renovables), la gestió, l'ordenació i les actuacions a la costa i els fons marins, el coneixement i conservació del medi ambient marí, l'oceanografia operacional, la investigació científica i la docència, entre d'altres.
 


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Ciències
Centre: Facultat de Ciències de la Terra

És interessant i recomanable que tinguis:

El grau de Ciències del Mar ofereix una visió transversal entre les disciplines científiques que hi conflueixen i pretén entrellaçar els coneixements de l'estudiant amb les necessitats de la societat. Per això, a més de les aptituds pròpies de qualsevol estudiant universitari (iniciativa, curiositat, capacitat per al treball en equip, etc.), és recomanable tenir una base (a nivell de batxillerat) de física, química, matemàtiques, geologia i biologia; nocions bàsiques d'anglès; coneixement d'eines informàtiques bàsiques; interès per adquirir una formació científica sòlida, per saber quines relacions hi ha entre ciència i societat, i per conèixer visions interdisciplinàries i integradores; vocació per interactuar amb agents socials diversos i per les ciències marines, i sensibilitat social, ambiental i ètica.

Es recomana llegir sobre temes relacionats, prendre contacte amb el medi marí, assistir a activitats divulgatives, fer cursos sobre competències que poden resultar útils (informàtica, anglès, etc.), prestar atenció a les matèries científiques del batxillerat, contactar amb científics marins i desenvolupar habilitats de lectura i escriptura.
 

Distribució de crèdits

Tipus de matèriaCrèdits ECTS
Formació bàsica (FB)60
Obligatòria (OB)150
Optativa (OT)18
Pràctiques externes obligatòries0
Treball de fi de grau obligatori12
CRÈDITS TOTALS240

Assignatures

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

Els graduats en Ciències del Mar tenen uns coneixements sòlids i amplis que els faciliten la incorporació a empreses, administracions públiques, centres de recerca, centres d'ensenyament i altres institucions i organitzacions amb activitats relacionades amb les costes i el mar.

Els sectors d'activitat a què poden accedir els estudiants amb aquest grau són l'alimentari (recursos vius, salvatges i cultivats), l'energètic (prospecció i explotació de recursos energètics marins), la gestió, l'ordenació, la governança i les actuacions a la costa i els fons marins (assessorament i consultoria), el coneixement i conservació del medi ambient marí (per exemple, qualitat ambiental), l'oceanografia operacional, la investigació científica, la divulgació i la docència, entre altres.