Universitat de Barcelona

Grau d'Economia

Què es pretén amb aquest ensenyament?

Davant els forts canvis que es produeixen en el món econòmic i social, és molt necessari desenvolupar aptituds creatives que permetin adaptar-s'hi ràpidament. El grau d'Economia proporciona una formació científica adequada en els aspectes fonamentals de l'economia, tant teòrics com aplicats, i en les tècniques de l'anàlisi econòmica. Aquesta formació permet desenvolupar una comprensió integral del funcionament de l'economia, ja sigui des d'una òptica global, individualitzada o sectorial, per identificar problemes i per oferir solucions.

El grau d'Economia està format per 240 crèdits que contenen tota la formació teòrica i pràctica que l'estudiant ha d'adquirir. Durant els dos primers cursos s'ofereixen les assignatures de formació bàsica (84 crèdits). Les matèries obligatòries (120 crèdits) són les que perfilen el contingut central del procés d'aprenentatge, i es distribueixen en assignatures com Política Econòmica i Polítiques Públiques; Hisenda Pública i Fiscalitat; Econometria; Microeconomia; Macroeconomia; Història Econòmica, i Economia Espanyola i Internacional. A partir del tercer curs, i principalment a quart, l'alumne podrà escollir les matèries optatives (30 crèdits). Com a assignatura optativa hi ha la possibilitat de fer 6 crèdits de pràctiques externes dintre d'un ventall molt ampli d'institucions i empreses de molts sectors. Finalment, el grau conclou amb l'elaboració del treball final de grau.

Els alumnes que vulguin aprofundir els coneixement matemàtics poden fer el mínor de Matemàtiques. Per obtenir-lo, han de cursar els 30 crèdits optatius d'un llistat d'assignatures cursades al grau de Matemàtiques.

Així mateix, l'estructura del grau permet fer una estada a l'estranger amb els programes de mobilitat universitària que ofereix la Facultat d'Economia i Empresa. Aquesta estada es pot fer a partir de tercer curs, tot i que és recomanable fer-la a quart.


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Centre: Facultat d'Economia i Empresa

És interessant i recomanable que tinguis:

És interessant i recomanable que tinguis:

 • Interès per l'economia i el món de l'empresa i inquietuds pel que fa a qüestions polítiques i socials.
 • Facilitat per a les matemàtiques, la comptabilitat i l'estadística.
 • Predisposició per la reflexió crítica, i iniciativa.
 • Coneixement d'idiomes, principalment de l'anglès.
 • Facilitat per utilitzar les eines informàtiques.
 • Capacitat d'abstracció i crítica, capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • Bona expressió verbal i escrita.

Distribució de crèdits

Tipus de matèriaCrèdits ECTS
Formació bàsica (FB)84
Obligatòria (OB)120
Optativa (OT)30
Pràctiques externes obligatòries0
Treball de fi de grau obligatori6
CRÈDITS TOTALS240

Assignatures

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

 • Responsable de direcció, gestió o altres nivells de responsabilitat a l'Administració pública (ajuntaments, Generalitat, Estat).
 • Responsable de direcció, gestió o altres nivells de responsabilitat a organismes internacionals, que poden ser financers (com ara el Banc Central Europeu, el Banc Mundial o el Fons Monetari Internacional) o d'àmbit més general (com ara la Unió Europea, les Nacions Unides o l'OCDE).
 • Tècnic o tècnica comercial i economista de l'Estat, i tècnic o tècnica superior de la Generalitat de Catalunya.
 • Expert o experta en cooperació econòmica, en avaluació econòmica de projectes i en regulació de la competència.
 • Investigador o investigadora en serveis d'estudis públics o privats, o analista financer en el sector financer.
 • Treballador o traballadora del sector de l'ensenyament i la recerca, del sector de la sanitat i, en general, del conjunt d'àmbits del sector privat, tant com a professional liberal com per compte d'altri.