Universitat de Barcelona

Grau en Estadística

Què es pretén amb aquest ensenyament?

El grau d'Estadística és un ensenyament interuniversitari, impartit conjuntament per la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya. Els graduats en Estadística es beneficien de la demanda creixent de professionals competents en ciència de dades (data science). La seva expertesa en el tractament de dades és necessària per a la presa de decisions en l'àmbit empresarial o institucional. Les sortides professionals per als graduats en Estadística són molt diverses: finances, consultoria, intel·ligència empresarial (business intelligence), aprenentatge automàtic (machine learning), dades massives (big data), biociències, control de qualitat industrial, etc.

El grau d'Estadística s'adreça a estudiants amb interès per l'anàlisi de dades i les seves aplicacions. Cada cop que naveguem per Internet, obrim una aplicació amb el mòbil, anem al metge o fem la compra, generem gran quantitat de dades. Però les dades no diuen res si no hi ha professionals amb una bona formació estadística que puguin transformar-les en informació d'interès per a les empreses o institucions. Aquest és l'objectiu de l'ensenyament d'Estadística.

Per tal de posar uns bons fonaments i construir sobre una base sòlida, el pla d'estudis comença amb assignatures de matemàtiques i programació, que aborden de seguida els primers temes de probabilitats i estadística. Després s'entra en les aplicacions, que són molt diverses. La majoria de les assignatures tenen un caràcter pràctic, i mostren quins mètodes cal aplicar per recollir i analitzar correctament conjunts de dades, fet que contribueix a la presa de decisions. Molts estudiants fan pràctiques en empreses o participen en programes de mobilitat internacional que completen la seva formació i els ajuden a madurar com a futurs treballadors, i també com a persones.

L'optativitat present en el grau permet als estudiants enfocar el futur professional cap a diferents àmbits, entre els quals s'inclouen disciplines emergents com les dades massives i l'aprenentatge automàtic. Altres estudiants opten per especialitzar-se en l'anàlisi de dades financeres, biomèdiques, industrials, demogràfiques, etc. Els graduats troben feina en consultories de dades, estratègiques o empresarials, en serveis centrals d'entitats financeres o d'assegurances, en centres de recerca, en l'administració pública, com a tècnics de control de qualitat a la indústria, etc.


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Centre: Facultat d'Economia i Empresa

És interessant i recomanable que tinguis:

Estudiants amb interès per les tècniques d'anàlisi de la informació i motivació per aprendre com aquestes tècniques s'apliquen en la presa de decisions en camps diferents: intel·ligència empresarial (business intelligence), aprenentatge automàtic (machine learning), biociències, economia, finances, enginyeria, etc.

Disposició a utilitzar les matemàtiques i la informàtica des de les primeres etapes de formació com a estadístic.

Coneixement de les matemàtiques desenvolupades al batxillerat. Habilitat per analitzar resultats numèrics i dotar-los de sentit.

Distribució de crèdits

Tipus de matèriaCrèdits ECTS
Formació bàsica (FB)66
Obligatòria (OB)126
Optativa (OT)30
Pràctiques externes obligatòries0
Treball de fi de grau obligatori18
CRÈDITS TOTALS240

Assignatures

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

  • Intel·ligència empresarial (business intelligence): consultories de dades, de negoci i estratègiques. Empreses que, a partir de l'anàlisi de dades dels seus clients, elaboren plans estratègics de millora per augmentar les vendes, el rendiment i la facturació, o millorar la qualitat dels productes, l'organització de l'empresa, etc.
  • Aprenentatge automàtic (machine learning): empreses tecnològiques que dissenyen algoritmes estadístics per millorar la presa de decisions a partir de l'anàlisi prèvia de la informació i el subministrament de nous inputs en cada fase del procés. També inclou l'estadística computacional.
  • Economia i finances: serveis centrals d'entitats financeres, banca, avaluació de riscos, borsa, gestió de carteres de valors, anàlisi financera, recerca de mercats, polítiques de preus, assegurances.
  • Biociències: recerca a partir de dades biomèdiques en serveis d'hospitals o centres d'investigació, salut pública, indústria farmacèutica, assaigs clínics, sanitat animal, medi ambient, ciències de la vida, bioinformàtica, agricultura, etc.
  • Administracions públiques: instituts oficials d'estadística, projeccions demogràfiques, tendències socials, mercat de treball, assignació òptima de recursos, etc.
  • Indústria i serveis: disseny d'experiments, control de qualitat, millora de processos i productes, logística, planificació de la producció, gestió òptima de recursos, etc.
  • Docència i recerca: docència i recerca universitàries, ensenyament secundari, etc