Universitat de Barcelona

Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Què es pretén amb aquest ensenyament?

Aquest grau et donarà una preparació polivalent per dissenyar i produir sistemes electrònics, destinats a les tecnologies de la informació i les comunicacions. També et capacitarà per prendre decisions tecnològiques d’acord amb diversos criteris.


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura
Centre: Facultat de Física

És interessant i recomanable que tinguis:

Interès per les ciències i les noves tecnologies.
Capacitat de raonament lògic.
Facilitat per les matemàtiques, la física i la informàtica.
Interès pel funcionament i l'estructura dels dispositius tecnològics.
Capacitat d'inventiva.

Es recomana d'haver cursat el batxillerat de Ciències i Tecnologia, concretament les matèries de Física i Matemàtiques, o els coneixements equivalents per als estudiants d'altres procedències. Així mateix, és recomanable haver cursat matèries sobre electrotècnia, química, tecnologia industrial, biologia i dibuix tècnic.

Distribució de crèdits

Tipus de matèriaCrèdits ECTS
Formació bàsica (FB)60
Obligatòria (OB)144
Optativa (OT)24
Pràctiques externes (optatives)6
Treball de fi de grau obligatori12
CRÈDITS TOTALS240

Assignatures

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

Enginyer electrònic i enginyer de telecomunicació (professió regulada).

Càrrecs tècnics i directius en empreses de l'àmbit de l'electrònica i les telecomunicacions. Els sectors empresarials en què sol trobar feina són molt diversos i variats:

Electrònica.
Telecomunicació.
Electrònica de consum.
Microtecnologia i nanotecnologia.
Automoció.
Centres d'R+D+I.
Sector sanitari i biomèdic.
Seguretat.
Robòtica.
Energia i sostenibilitat.
Multimèdia, imatge, so i TIC.
Sector aeronàutic i aeroespacial.
Sector dels serveis.
Sector públic.

I, en general, qualsevol sector d'activitat econòmica que necessiti la utilització de l'electrònica i les comunicacions en la millora de la productivitat i la competitivitat. L'electrònica i la telecomunicació estan presents en gairebé tots els sectors productius.