Universitat de Barcelona

Grau d'Enginyeria de Materials

Què es pretén amb aquest ensenyament?

El grau d'Enginyeria de Materials forma enginyers polivalents, amb una molt bona base científica i capaços d'adaptar-se a unes demandes que seran molt variables en diferents sectors industrials ja que els materials, juntament amb l'energia i la informació, són els motors del desenvolupament socioeconòmic.
D'acord amb el rànquing QS 2016, la Universitat de Barcelona està en la primera posició de l'estat en l'àrea de la ciència de materials.
Els professionals que han estudiat a la UB valoren molt positivament haver tingut un tutor de carrera que els orientés acadèmicament i a l'hora de fer  pràctiques externes.
 

Quadres de bicicleta molt lleugers, diferents peces per a cotxes de competició, components d'equips electrònics, satèl·lits o elements per a tecnologia biomèdica... Tots aquests productes, amb diferents prestacions, s'aconsegueixen en bona part gràcies al treball dels enginyers de materials.

Aquests professionals tenen un paper fonamental en la fabricació de qualsevol producte ja que participen en moltes de les etapes de producció: el disseny, l'obtenció, el processament, l'avaluació del comportament en servei o les alternatives de reciclatge després de la seva vida útil. La recerca per millorar materials comença a laboratoris especialitzats on s'estudien les matèries primeres o fins i tot, com crear nous materials modificant la composició química o l'estructura a nivell atòmic d'uns altres. Els nous materials i la seva aplicació es comproven repetidament, i s'avalua i analitza cada resposta per comprovar que es compleixin els objectius establerts per als quals s'ha dissenyat el producte.

L'enginyer de materials és, per tant, un professional indispensable en la majoria d'indústries de sectors productius, ja que aporta una visió multidisciplinària en la qual convergeixen aspectes creatius, econòmics, científics i tecnològics.
 


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura
Centre: Facultat de Química

És interessant i recomanable que tinguis:

  • Interès i motivació pel funcionament i l'estructura dels dispositius tecnològics.
  • Capacitat de raonament lògic.
  • Facilitat per a les matemàtiques, la física, la química i la informàtica.
  • Capacitat inventiva.
  • També és recomanable tenir estudis sobre biologia, química, tecnologia industrial, electrotècnia i dibuix tècnic.

Distribució de crèdits

Tipus de matèriaCrèdits ECTS
Formació bàsica (FB)72
Obligatòria (OB)132
Optativa (OT)24
Pràctiques externes obligatòries0
Treball de fi de grau obligatori12
CRÈDITS TOTALS240

Assignatures

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

  • Oficines tècniques i de disseny, enginyeries i fàbriques, tant en la part de producció com en els departaments d'R+D+I.
  • Producció de materials: activitats corresponents al cicle complet de vida dels materials i al desenvolupament de materials nous.
  • Control de materials: activitats relacionades amb la caracterització, amb el control i amb la durabilitat dels materials, incloent-hi el disseny, la seguretat estructural, l'anàlisi de fallades i la predicció de la vida en servei.
  • Gestió de la producció i del medi ambient, incloent-hi l'ús sostenible dels materials.
  • Recerca i desenvolupament (R+D).