Universitat de Barcelona

Grau en Enginyeria Biomèdica

Què es pretén amb aquest ensenyament?

L'Enginyeria Biomèdica aplica els conceptes, principis i mètodes de l'enginyeria a la resolució de problemes en biologia i medicina. L'Enginyeria Biomèdica ha esdevingut una activitat socioeconòmica estratègica amb gran impacte a la medicina moderna.

El grau d'Enginyeria Biomèdica de la UB està adscrit a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut per aportar el coneixement directe de l'àmbit sanitari i facilitar la comunicació amb altres professionals de les ciències de la salut. Les classes són impartides conjuntament per les facultats de Física i de Medicina i Ciències de la Salut. Amb la finalitat de promoure la internacionalització i la mobilitat d'estudiants i professors, la docència s'imparteix progressivament en anglès a partir del primer curs.


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura
Centre: Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

És interessant i recomanable que tinguis:

És interessant i recomanable que tinguis:

 • Interès tant per l'enginyeria com per la biologia i la medicina.
 • Facilitat per a les matemàtiques, la física i la informàtica.
 • Capacitat de raonament lògic.
 • Capacitat inventiva.

Distribució de crèdits

Tipus de matèriaCrèdits ECTS
Formació bàsica (FB)78
Obligatòria (OB)132
Optativa (OT)18
Pràctiques externes obligatòries0
Treball de fi de grau obligatori12
CRÈDITS TOTALS240

Assignatures

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

L' Enginyeria Biomèdica és una de les branques de l' enginyeria amb un creixement més ràpid, i té un ampli ventall de sortides professionals que inclou:

 • Empreses d'equips de diagnòstic, monitoratge i teràpia mèdica.
 • Empreses de tecnologia biomèdica.
 • Empreses proveïdores de serveis sanitaris de base tecnològica.
 • Empreses farmacèutiques.
 • Empreses de biotecnologia.
 • Departaments d' enginyeria clínica dels hospitals.
 • Serveis clínics dels hospitals.
 • Universitats i instituts de recerca.
 • Agències i empreses d'avaluació i de transferència de tecnologia sanitària.