Universitat de Barcelona

Grau en Estudis Àrabs i Hebreus

Què es pretén amb aquest ensenyament?

Aquest grau et proporcionarà els coneixements necessaris per usar, oralment i per escrit, les llengües àrab i hebrea. Presenta dues mencions (Estudis Àrabs i Estudis Hebreus) en funció de l’àmbit d’estudi que escullis. A partir de mètodes lingüístics i literaris, i de les noves tecnologies, rebràs una formació que et capacitarà per comprendre i analitzar críticament textos literaris fonamentals de les llengües estudiades i que et permetrà familiaritzar-te amb aspectes fonamentals de les cultures àrab, islàmica i jueva, i de les seves institucions principals, així com dels fets històrics més destacats i de les línies de pensament més significatives.


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Art i Humanitats
Centre: Facultat de Filologia i Comunicació

{%CONTINGUT_P_SEGELL%}

És interessant i recomanable que tinguis:

 • Capacitat de comprensió i expressió orals i escrites.
 • Capacitat de treball.
 • Capacitat crítica i de raonament lògic, de relació de conceptes, de síntesi i d'anàlisi.
 • Memòria, bon hàbit de lectura i curiositat intel·lectual.
 • Interès i curiositat per les llengües i les literatures.
 • Coneixements d'altres llengües estrangeres i instruments d'informàtica bàsica.
 • Interès en el coneixement de les llengües i cultures de l'àmbit semític i de l'Orient Mitjà i Pròxim, de les cultures àrab, islàmica, judaica, i bíblica, com també del llegat de l'Al-Andalus i de Sefarad.

Matèries

{%CONTINGUT1_PE_GRAU%}

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

 • Docència.
 • Traducció i interpretació.
 • Comissariat i assessorament d'exposicions permanents i temporals.
 • Gestió sociocultural.
 • Treball editorial.
 • Assessoria, traducció i realització d'informes en camps com ara els mitjans de comunicació.
 • Mediació cultural.
 • Cooperació i desenvolupament.
 • Assessorament al món comercial i empresarial.
 • Processament informàtic de l'àrab i l'hebreu en empreses de noves tecnologies dedicades a l'enginyeria lingüística.