Universitat de Barcelona

Grau en Economia

Què es pretén amb aquest ensenyament?

Davant els forts canvis que es produeixen en el món econòmic i social, és molt necessari desenvolupar aptituds creatives que permetin adaptar-s’hi ràpidament. El grau d’Economia proporciona una formació científica adequada en els aspectes fonamentals de l’economia, tant teòrics com aplicats, i en les tècniques d’anàlisi econòmica. Aquesta formació permet desenvolupar una comprensió integral del funcionament de l’economia, ja sigui des d’una òptima global, individualitzada o sectorial, per identificar problemes i oferir solucions.

El grau d’Economia consta de 240 crèdits que contenen tota la formació teòrica i pràctica que l’estudiant ha d’adquirir. Durant el primer curs i el primer semestre de segon s’ofereixen les assignatures de formació bàsica (78 crèdits). Les matèries obligatòries (96 crèdits) són les que perfilen el contingut central del procés d’aprenentatge centrat en les àrees d’economia espanyola, europea i internacional, política econòmica i polítiques públiques, hisenda pública i fiscalitat, econometria, microeconomia i macroeconomia, i història econòmica. A partir de tercer curs, l’alumne pot escollir les matèries optatives (60 crèdits) entre una àmplia oferta, 336 crèdits, distribuïdes la majoria en sis itineraris propis del grau i un itinerari en Matemàtiques, que ha de permetre a l’estudiant intensificar les seves habilitats i competències. Com a assignatura optativa, hi ha la possibilitat de fer fins a 12 crèdits de pràctiques dintre d’un ventall molt ampli d’institucions i empreses de molts sectors. Finalment, el grau acaba amb l’elaboració del treball final de grau.


L’estructura del grau permet i afavoreix la possibilitat de fer una o dues estades a l’estranger, a fi de potenciar la internacionalització dels estudis, amb els programes de mobilitat universitària que ofereix la Facultat d’Economia i Empresa.


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Centre: Facultat d'Economia i Empresa

{%CONTINGUT_P_SEGELL%}

És interessant i recomanable que tinguis:

És interessant i recomanable que tinguis:

 • Interès per l'economia i el món de l'empresa i inquietuds pel que fa a qüestions polítiques i socials.
 • Facilitat per a les matemàtiques, la comptabilitat i l'estadística.
 • Predisposició per la reflexió crítica, i iniciativa.
 • Coneixement d'idiomes, principalment de l'anglès.
 • Facilitat per utilitzar les eines informàtiques.
 • Capacitat d'abstracció i crítica, capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • Bona expressió verbal i escrita.

Matèries

{%CONTINGUT1_PE_GRAU%}

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

 • Responsable de direcció, gestió o altres nivells de responsabilitat a l'Administració pública (ajuntaments, Generalitat, Estat).
 • Responsable de direcció, gestió o altres nivells de responsabilitat a organismes internacionals, que poden ser financers (com ara el Banc Central Europeu, el Banc Mundial o el Fons Monetari Internacional) o d'àmbit més general (com ara la Unió Europea, les Nacions Unides o l'OCDE).
 • Tècnic o tècnica comercial i economista de l'Estat, i tècnic o tècnica superior de la Generalitat de Catalunya.
 • Expert o experta en cooperació econòmica, en avaluació econòmica de projectes i en regulació de la competència.
 • Investigador o investigadora en serveis d'estudis públics o privats, o analista financer en el sector financer.
 • Treballador o traballadora del sector de l'ensenyament i la recerca, del sector de la sanitat i, en general, del conjunt d'àmbits del sector privat, tant com a professional liberal com per compte d'altri.