Universitat de Barcelona

Grau de Farmàcia

Què es pretén amb aquest ensenyament?

La carrera de Farmàcia és una de les opcions més interessants dins de l’oferta d’estudis de les universitats.
Els farmacèutics estan en primera línia de l’atenció sanitària i també en la recerca i desenvolupament de nous compostos capaços d’erradicar les malalties més importants.
Els professionals de Farmàcia estan obligats a estudiar cinc anys perquè es tracta d’una carrera que habilita per a l’exercici d’una professió sanitària.
 

Un dels avantatges d’aquesta carrera és que hi ha un gran camp laboral i diferents sortides professionals: treballar en una oficina de farmàcia, en indústries farmacèutiques i afins; dedicar-se al màrqueting farmacèutic; especialitzar-se en la recerca més innovadora; dedicar-se a la gestió sanitària en l’àmbit públic o privat, o treballar com a docent són algunes de les opcions que ofereix la carrera de Farmàcia. A causa de la varietat de sortides professionals, la carrera de Farmàcia manté un alt nivell d’ocupabilitat entre els seus titulats.
D’acord amb el rànquing QS 2015 de Farmàcia i Farmacologia, la millor universitat espanyola en aquesta àrea és la Universitat de Barcelona, posicionada entre les cent millors del món.
La carrera de Farmàcia és una de les opcions més interessants i estimulants per als nous estudiants universitaris que vulguin contribuir a millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones treballant en múltiples i diverses àrees, com ara la farmàcia hospitalària, la recerca científica, l’oficina de farmàcia, la inspecció sanitària, la fabricació de fàrmacs o el consell nutricional.
 


Crèdits ECTS: 300
Branca de coneixement: Ciències de la Salut
Centre: Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació

És interessant i recomanable que tinguis:

  • Coneixements generals de biologia.
  • Bon nivell de química general, amb coneixements bàsics de química inorgànica i de química orgànica.
  • Formació bàsica en matemàtiques i física.
  • Domini de l'anglès quant a comprensió lectora.
  • Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari.
  • Interés por las ciencies de la salud.
  • Interès pel treball al laboratori.

Distribució de crèdits

Tipus de matèriaCrèdits ECTS
Formació bàsica (FB)63
Obligatòria (OB)165
Optativa (OT)42
Pràctiques externes obligatòries24
Treball de fi de grau obligatori6
CRÈDITS TOTALS300

Assignatures

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

La formació del farmacèutic capacita per desenvolupar la professió en oficines de farmàcia, en la indústria farmacèutica, en especialitats hospitalàries (farmàcia, bioquímica clínica i microbiologia clínica), en laboratoris d'anàlisi, en gestió sanitària, i en activitats d'educació i de recerca.