Universitat de Barcelona

Grau en Fisioteràpia

Què es pretén amb aquest ensenyament?


Ensenyar a valorar, diagnosticar, dissenyar i desenvolupar el tractament de patologies des del punt de vista de la fisioteràpia, amb l'avantatge de treballar amb un tercer idioma de forma vehicular des de l'inici del grau, i de conèixer les tecnologies més innovadores de diagnòstic i tractament mitjançant continguts digitals interactius, gràcies a la comunió de coneixements entre EUSES i ENTI.
Els estudiants aprendran a treballar en equip, a utilitzar metodologies àgils i a descobrir el seu rol dins les diferents especialitats de la fisioteràpia, i, a més, desenvoluparan el seu projecte de fi de grau basant-se en la seva especialitat futura.


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Ciències de la Salut
Centre: Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI) - centre adscrit Grau interuniversitari UdG-UB, coordinat per la UdG.

{%CONTINGUT_P_SEGELL%}

És interessant i recomanable que tinguis:

  • Domini de la llengua anglesa (el grau s'imparteix íntegrament en anglès).
  • Capacitat per establir relacions entre causa i efecte.
  • Coneixements suficients de ciències experimentals: matemàtiques, física, química i biologia.
  • Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari i interès per les noves tecnologies.
  • Capacitat d'aprenentatge autònom, treball en equip, anàlisi, lideratge i recerca de fonts bibliogràfiques.
  • Motivació pels estudis de fisioteràpia: vocació per atendre i servir els altres.
  • Consciència de la necessitat de formació contínua al llarg de la vida professional.
  • Interès per treballar en grup, capacitat d'adaptació a noves situacions, aperturisme internacional i empatia.

Matèries

Tipus de matèriaCrèdits ECTS
Formació bàsica (FB)60
Obligatòria (OB)102
Optativa (OT)18
Pràctiques externes obligatòries48
Treball de fi de grau obligatori12
CRÈDITS TOTALS240

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

Quan acabis el grau podràs treballar com a autònom o com a part d'un equip multidisciplinari que tracti lesions en traumatologia, lesions de l'esport, lesions i afeccions pediàtriques, patologies cardíaques i respiratòries, problemàtiques uroginecològiques i afectacions reumatològiques.
També podràs ensenyar ergonomia, rehabilitar pacients neurològics i crear continguts interactius per a la fisioteràpia.