Universitat de Barcelona

Grau de Lingüística

Què es pretén amb aquest ensenyament?

Aquest grau et proporcionarà una formació sòlida en les diverses facetes que integren el llenguatge humà i un ampli coneixement de llengües específiques.


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Art i Humanitats
Centre: Facultat de Filologia i Comunicació

És interessant i recomanable que tinguis:

 • Interès pel fenomen lingüístic i la comunicació, i per les llengües i la seva estructura.
 • Curiositat intel·lectual i capacitat analítica, crítica i argumentativa.
 • Coneixements d'anglès i d'informàtica bàsica.


Accés des de qualsevol modalitat de batxillerat.

Matèries

MatèriaCrèditsCaràcter
Lingüística 18FB
Llengua Clàssica6FB
Idioma Modern18FB
Llengua12FB
Literatura6FB
Estructura Lingüística42OB
Formalització i Tecnologies del Llenguatge12OB
Llenguatge, Cultura i Societat6OB
Llenguatge, Cognició i Comunicació12OB
Diacronia 12OB
Llengua A. Descripció i Anàlisi30OB
Llengua B. Descripció i Anàlisi / Ampliació de Llengua A. Descripció i Anàlisi30OB
Ampliació d'Estructura Lingüística / Ampliació de Formalització i Tecnologies del Llenguatge / Ampliació de Llenguatge, Cultura i Societat / Ampliació de Llenguatge, Cognició i Comunicació30OT
Treball Final de Grau6OB
CRÈDITS TOTALS240

Les matèries es desglossen en assignatures de 6 o 12 crèdits.
El pla d'estudis per assignatures es pot trobar a la pàgina web del centre.

El pla d'estudis comprèn l'estudi de dues llengües (72 crèdits en les matèries obligatòries) a triar entre: Alemany, Anglès, Català, Espanyol, Francès i Rus

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

 • Tecnologías del lenguaje (traducción automática y gestión de la información).
 • Planificación lingüística.
 • Documentación y descripción de lenguas.
 • Traducción.
 • Servicios editoriales.
 • Enseñanza.
 • Investigación.

Posibilidad de trabajar en equipos interdisciplinares en los siguientes ámbitos:

 • Patologías del lenguaje.
 • Adquisición y aprendizaje de lenguas.
 • Comunicación oral y escrita en dominios especializados.
 • Lenguaje publicitario.
 • Turismo.
 • Interculturalidad y plurilingüismo.
 • Asesoramiento lingüístico en el ámbito forense.