Universitat de Barcelona

GRAU DE LINGÜÍSTICA

Què es pretén amb aquest ensenyament?

Formar professionals sensibles i amb una formació sòlida en les diverses facetes que integren el llenguatge humà.
Proporcionar un bon coneixement de llengües específiques.


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Arts i Humanitats
Centre: Facultat de Filologia

És interessant i recomanable que tinguis:

Interès pel fenomen lingüístic i la comunicació, i per les llengües i la seva estructura.
Curiositat intel·lectual i capacitat analítica, crítica i argumentativa.
Coneixements d'anglès i d'informàtica bàsica.

Accés des de qualsevol modalitat de batxillerat.

Matèries

MatèriaCrèditsCaràcter
Lingüística 18FB
Llengua Clàssica6FB
Idioma Modern18FB
Llengua12FB
Literatura6FB
Estructura Lingüística42OB
Formalització i Tecnologies del Llenguatge12OB
Llenguatge, Cultura i Societat6OB
Llenguatge, Cognició i Comunicació12OB
Diacronia 12OB
Llengua A. Descripció i Anàlisi30OB
Llengua B. Descripció i Anàlisi / Ampliació de Llengua A. Descripció i Anàlisi30OB
Ampliació d'Estructura Lingüística / Ampliació de Formalització i Tecnologies del Llenguatge / Ampliació de Llenguatge, Cultura i Societat / Ampliació de Llenguatge, Cognició i Comunicació30OT
Treball Final de Grau6OB
CRÈDITS TOTALS240

Les matèries es desglossen en assignatures de 6 o 12 crèdits.
El pla d'estudis per assignatures es pot trobar a la pàgina web del centre.

El pla d'estudis comprèn l'estudi de dues llengües (72 crèdits en les matèries obligatòries) a triar entre: Alemany, Anglès, Català, Espanyol, Francès i Rus

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a

Admissions a ensenyaments de grau

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines següents de la Generalitat de Catalunya (Departament d'Economia i Coneixement, Universitats i Recerca), on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies:

Accés i admissió


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a

Admissió amb estudis estrangers

De què podràs treballar?

Podràs treballar en els àmbits següents:
Tecnologies del llenguatge.
Planificació lingüística.
Documentació i descripció de llengües.
Traducció.
Serveis editorials.
Ensenyament.
Recerca.

A més, de participar en equips interdisciplinaris en els àmbits següents:
Patologies del llenguatge.
Adquisició i aprenentatge de llengües.
Comunicació oral i escrita en dominis especialitzats.
Llenguatge publicitari.
Turisme.
Interculturalitat i plurilingüisme.