Universitat de Barcelona

Grau de Medicina

Què es pretén amb aquest ensenyament?

La qualitat i tradició de l’ensenyament de la medicina en la UB és un motiu d’orgull. En aquesta Facultat hem format moltes generacions de metges i metgesses excel·lents des de fa més de cent anys, que han donat i donen cada dia el millor servei possible a la societat. Tenim una llarga tradició d’excel·lència, esforç i dedicació a ensenyar medicina i l’ofici de metge. El nostre programa docent té un fort component pràctic, amb rotacions i pràctiques clíniques per atenció primària i per atenció especialitzada, en nombrosos centres d’assistència primària i hospitals associats a la Facultat, on els millors professionals, que hi treballen cada dia, interactuen amb alumnes i pacients. Tot i la importància relativa de les diferents classificacions d’institucions acadèmiques, la posició de la Facultat de Medicina de la UB és sempre capdavantera en el conjunt de Facultats de Medicina de l’Estat Espanyol i l’única situada entre les cent millors facultats de Medicina del món.

Tenim també vocació internacional, i treballem sota el concepte de la salut global («Un món, una salut»). Una part de la docència és impartida en anglès en tots els cursos. Tenim també un programa d’intercanvis internacionals consolidat que ens permet relacionar-nos i intercanviar alumnes i professors amb les millors facultats de Medicina de la UE i d’arreu. El més important per nosaltres però, són les persones. El grau de Medicina de la UB acull i contribueix a la formació de persones educades, amables, serioses, divertides, treballadores, honestes, solidaries, capaces de treballar en equip. En definitiva, persones (alumnes) amb els valors de la professió mèdica. Alumnes que seran professionals excel·lents, compromesos i ètics.


Crèdits ECTS: 360
Branca de coneixement: Ciències de la Salut
Centre: Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

És interessant i recomanable que tinguis:

 • Vocació d'atendre i servir els altres.
 • Capacitat de comunicació verbal i no verbal.
 • Empatia.
 • Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • Capacitat d’establir les diferencies entre relacions causals i associacions.
 • Bon domini de la biologia i coneixements suficients de matemàtiques, física i química.

Distribució de crèdits

Tipus de matèriaCrèdits ECTS
Formació bàsica (FB)93
Obligatòria (OB)243
Optativa (OT)18
Pràctiques externes obligatòries0
Treball de fi de grau obligatori6
CRÈDITS TOTALS360

Assignatures

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

La Medicina ofereix un ampli ventall de sortides professionals, en un exercici de la professió que pot ser públic, privat o mixt, i amb una de les taxes d’ocupació més altes.

El més habitual és que els graduats en Medicina s’especialitzin mitjançant el programa estatal de formació sanitària especialitzada (FSE), conegut com el sistema MIR. Els alumnes de Medicina de la UB tenen sempre molts bons resultats a l’examen MIR, i la Facultat ocupa habitualment un dels tres primers llocs entre totes les de l'Estat quan es mesura la taxa d’èxit dels alumnes a l'hora d'obtenir una plaça MIR.

Les especialitats MIR reconegudes són les següents:

 • Al·lergologia
 • Endocrinologia i Nutrició
 • Neurofisiologia Clínica
 • Anàlisis Clíniques
 • Farmacologia Clínica
 • Neurologia
 • Anatomia Patològica
 • Geriatria
 • Obstetrícia i Ginecologia
 • Angiologia i Cirurgia Vascular
 • Hematologia i Hemoteràpia
 • Oftalmologia
 • Aparell Digestiu
 • Immunologia
 • Oncologia Mèdica
 • Bioquímica Clínica
 • Medicina Familiar i Comunitària
 • Oncologia Radioteràpica
 • Cardiologia
 • Medicina Intensiva
 • Otorrinolaringologia
 • Cirurgia Cardiovascular
 • Medicina Interna
 • Pediatria
 • Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu
 • Medicina Legal i Forense
 • Psiquiatria
 • Cirurgia Oral i Maxil·lofacial
 • Medicina Nuclear
 • Radiodiagnòstic
 • Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Rehabilitació
 • Cirurgia Pediàtrica
 • Medicina del Treball
 • Reumatologia
 • Cirurgia Plàstica
 • Estètica i Reparadora
 • Microbiologia i Parasitologia
 • Urologia
 • Cirurgia Toràcica
 • Nefrologia
 • Dermatologia
 • Neurocirurgia

També cal assenyalar que els metges poden dedicar part del seu temps de treball, o tot, a l’assistència, la recerca, la docència o la gestió clínica.