Universitat de Barcelona

Grau en Psicologia

Què es pretén amb aquest ensenyament?

La psicologia és una professió que té un gran ventall d'àmbits d'aplicació i la possibilitat d'explorar noves àrees on desenvolupar-se.
El grau de Psicologia dura quatre anys i permet accedir directament al mercat laboral o al màster de Psicologia General Sanitària, que habilita per a l'exercici de la professió de l'àmbit sanitari.
 

La psicologia és una professió de servei als nostres conciutadans i a la societat en general que vetlla el benestar de tothom.

Els estudis de psicologia donen lloc a una professió apassionant que pretén contribuir positivament al desenvolupament de les persones i de les societats, a la creació de condicions de vida millors i a l'ajustament òptim entre la persona i l'entorn. L'objectiu del grau és, per tant, formar professionals amb coneixements científics i tècnics per promoure la salut i la qualitat de vida, i amb competències per poder resoldre problemes en diferents àmbits, com ara el sanitari, l'educatiu, el social, el laboral o el jurídic.

La Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona es troba entre les 150 millors facultats del món d'acord amb el QS World University Rankings del 2017. L'any 2016, el grau de Psicologia de la Universitat de Barcelona va obtenir l'acreditació d'excel·lència de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

El prestigi de la psicologia a la societat en general i en el món professional es deu a un treball estricte, fonamentat en l'estudi científic del comportament, i a la formació rigorosa dels alumnes, basada en competències i en la realització de pràctiques en empreses i institucions de primera qualitat.
 


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Ciències de la Salut
Centre: Facultat de Psicologia

És interessant i recomanable que tinguis:

Tot i que s'hi pot accedir des de qualsevol opció de batxillerat (com també des d'altres opcions, com ara determinats cicles formatius o proves per a majors de 25 anys), les modalitats que millor capaciten els estudiants per cursar estudis de Psicologia són Ciències de la Salut i Ciències Socials.

Distribució de crèdits

Tipus de matèriaCrèdits ECTS
Formació bàsica (FB)60
Obligatòria (OB)132
Optativa (OT)30
Pràctiques externes obligatòries12
Treball de fi de grau obligatori6
CRÈDITS TOTALS240

Assignatures

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

A l'Estat espanyol, el títol de grau de Psicologia faculta per a l'exercici de la professió de psicòleg i per gaudir dels drets que els atorguen les disposicions vigents.

El grau de Psicologia forma en les competències professionals bàsiques del psicòleg. El grau capacita per a un exercici genèric de la professió en diversos àmbits (clínic; educatiu; del treball, les organitzacions i els recursos humans; social i comunitari; de la psicogerontologia; de la psicologia de l'esport; forense; dels trastorns del desenvolupament; de les drogodependències, etc.). Alguns camps de l'exercici professional de la psicologia poden requerir titulacions oficials de nivell superior a les quals només es pot accedir una vegada obtingut el grau de Psicologia.