Universitat de Barcelona

Grau de Podologia

Què es pretén amb aquest ensenyament?

La podologia es defineix com una professió de les ciències de la salut compromesa amb la recerca, la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les deformitats, patologies i lesions del peu i les estructures associades, en relació amb el cos i les manifestacions de malalties sistèmiques, mitjançant els sistemes i tecnologies adequats, utilitzant coneixement especialitzat científic i professional.

Aquesta definició, adoptada per la Federació Internacional de Podòlegs, mostra la complexitat d'aquesta professió de la salut. Conscients d’això, l'Escola de Podologia de la Universitat de Barcelona vetlla per la formació integral dels professionals de la podologia.

Des de l'Escola sempre s'ha fomentat la relació interdepartamental, que fa que les assignatures les imparteixin docents especialitzats, tant pel que fa a les assignatures de ciències bàsiques com a les podològiques. D'altra banda, una característica de la nostra escola és l'aposta per una carrera universitària amb una gran càrrega pràctica en els àmbits preclínic i clínic. L'àmbit clínic s'ha desenvolupat tradicionalment a l'Hospital Podològic de la Universitat de Barcelona, un centre propi gestionat per la Fundació Josep Finestres, que facilita la formació clínica de l'alumnat directament amb pacients, supervisat constantment per professorat amb una llarga trajectòria docent i experiència professional.


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Ciències de la Salut
Centre: Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

És interessant i recomanable que tinguis:

És interessant i recomanable tenir les competències següents:

  • Coneixements previs de biologia, física i química.
  • Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
  • Capacitat de gestió de la informació.
  • Capacitat de presa de decisions.
  • Capacitat de resolució de problemes i de treball en equip.

Es recomana que l'alumnat que ingressa des de cicles formatius de grau superior hagi cursat branques sanitàries.

Distribució de crèdits

Tipus de matèriaCrèdits ECTS
Formació bàsica (FB)78
Obligatòria (OB)144
Optativa (OT)12
Pràctiques externes obligatòries0
Treball de fi de grau obligatori6
CRÈDITS TOTALS240

Assignatures

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

Un cop finalitzats els estudis, els graduats en Podologia poden exercir com a podòlegs a clíniques i hospitals, o poden portar a terme l'exercici lliure de la professió en l'àmbit privat, tant en consultes pròpies com en centres d'assistència sanitària.

Cada cop és més important la presència del podòleg, formant part d'equips multidisciplinaris encarregats de l'assistència sanitària en diferents àmbits, com ara entitats esportives, serveis de peu de risc, residències geriàtriques, etc.