Universitat de Barcelona

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Què es pretén amb aquest ensenyament?


Fomentar la capacitat analiticocrítica i interpretativa, a més de la preparació professional i l'apropament a la realitat professional mitjançant pràctiques.

Desenvolupar enfocaments creatius nous.

Proporcionar coneixements de recerca i de procediments de treball per transformar les necessitats del client en solucions de comunicació.

Proporcionar coneixement general de la tasca del professional en publicitat i relacions públiques, com també dels elements que formen el sistema de la comunicació, per a l'aplicació a la realitat.

Adquirir una actitud estratègica d'anticipació i adaptació als canvis, i de detecció i de resolució de problemes.

Comunicar-se correctament (afavorint el treball en equip i la presa de decisions), amb domini de les llengües de la comunitat (i, preferentment, l'anglès).

Dur a terme i avaluar accions i discursos per elaborar campanyes de comunicació, amb l'aplicació de tecnologies diferents.


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Centre: Escola Superior de Relacions Públiques

{%CONTINGUT_P_SEGELL%}

És interessant i recomanable que tinguis:

És interessant i recomanable que tinguis:

Coneixement de llengua anglesa de nivell B2, segons el marc comú europeu de referència per a llengües del Consell d'Europa.

Matèries

{%CONTINGUT1_PE_GRAU%}

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

{%CONTINGUT_SP_GRAU%}