Universitat de Barcelona

Grau en Sociologia

Què es pretén amb aquest ensenyament?

La Sociologia ens aporta el coneixement necessari per entendre com els humans ens hem organitzat per conviure, cooperar, produir, innovar i crear. També ens explica la manera com les societats han evolucionat i ens mostra que encara poden fer-ho per millorar. Per això, els sociòlegs són imprescindibles per transformar qualsevol àmbit social: grups, organitzacions i institucions..

El grau de Sociologia s'ha estructurat amb quatre objectius bàsics: en primer lloc, adquirir eines teòriques per comprendre el món actual; en segon lloc, habilitar-se en l'ús de les millors tècniques per copsar les dinàmiques col·lectives que generen conflictes o canvis, tant polítics com econòmics, culturals, o demogràfics; en tercer lloc, fomentar la reflexió, l'anàlisi i la crítica necessàries que afavoreixen bones intervencions i accions socials, i finalment, dotar-se dels instruments necessaris per a la intervenció social al mercat, les organitzacions i les institucions.

El grau està format per 240 crèdits que contenen tota la formació teòrica i pràctica que l'estudiant ha d'adquirir. Les matèries obligatòries (Estructura i Dinàmica Social; Teories Sociològiques; Ciutadania i Territori; Tècniques d'Investigació Social; Poder i Control Social; Educació, Cultura i Comunicació; Benestar Social; Organització, Professions i Treball; Reptes de la Societat Contemporània; Estat i Mercat; Sociologia de la Sexualitat i del Gènere, i Sociologia del Futur) són les que perfilen el contingut central del procés d'aprenentatge.

El grau s'ofereix per a totes les persones interessades en les ciències socials en general, en el coneixement i en la possibilitat de transformació de la societat contemporània.


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Centre: Facultat d'Economia i Empresa

És interessant i recomanable que tinguis:

 • Facilitat per a les matemàtiques i la estadística.
 • Predisposició per a la reflexió crítica i iniciativa.
 • Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • Facilitat d'expressió.
 • Àmplia visió de l'entorn polític i social.
 • És recomanable el coneixement d'una altra llengua (preferentment l'anglesa).
 • És recomanable el coneixement i domini de les noves tecnologies de la informació.

Distribució de crèdits

Tipus de matèriaCrèdits ECTS
Formació bàsica (FB)60
Obligatòria (OB)138
Optativa (OT)30
Pràctiques externes obligatòries0
Treball de fi de grau obligatori12
CRÈDITS TOTALS240

Assignatures

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

 • Assessoria d'organismes públics i privats, nacionals i internacionals (com ajuntaments, empreses, ONG, mitjans de comunicació, etc.), que requereixen de dades i d'anàlisis sobre dinàmiques socials diverses (condicions de desigualtats socials, de precarietat o de vulnerabilitat; evolució de conflictes; processos migratoris, etc.).
 • Activitat professional per a la dinamització social i cultural.
 • Avaluació de polítiques socials i projectes d'intervenció social i comunitària.
 • Activitat professional de la publicitat, el màrqueting i els estudis de mercat.
 • Activitat professional de centres d'estadística i estudis d'opinió.
 • Gestió d'empreses i institucions en l'àmbit de la organització dels recursos humans i del treball.
 • Investigació social aplicada.
 • Recerca.
 • Ensenyament.