Universitat de Barcelona

Grau de Turisme

Què es pretén amb aquest ensenyament?

Formar professionals amb competències directives per ocupar càrrecs en la gestió d'empreses i de desenvolupament de projectes turístics i hotelers, i per enfrontar-se a reptes del sector, com ara la globalització, la sostenibilitat i l'evolució tecnològica.

Proporcionar una visió multidisciplinària i integrada de la ciència turística per comprendre el fet turístic amb una perspectiva transversal i internacional, i ubicar-hi l'empresa turística.

Capacitar per a la direcció i gestió d'organitzacions i empreses turístiques, analitzant les variables competitives i els factors clau de l'èxit, coneixent les àrees funcionals i els processos clau principals.

Aportar instruments i tècniques per a l'anàlisi i el diagnòstic de reptes estratègics del sector turístic i la formulació d'estratègies per garantir competitivitat i sostenibilitat.


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Centre: Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT (centre adscrit)

És interessant i recomanable que tinguis:

Bon nivell d'idiomes.
Coneixements bàsics de geografia, economia, psicologia i matemàtiques (en alguns casos, s'ofereixen cursos d'introducció a aquests coneixements si no s'han cursat en l'etapa preuniversitària).
Disposició a treballar en un sector dinàmic, on es valora la iniciativa pròpia.
Bona aptitud per al tracte amb la gent.
Capacitat de lideratge, de treball en equip i de gestió de projectes.

Distribució de crèdits

Tipus de matèriaCrèdits ECTS
Formació bàsica (FB)60
Obligatòria (OB)78
Optativa (OT)54
Pràctiques externes obligatòries18
Treball de fi de grau obligatori30
CRÈDITS TOTALS240

Assignatures

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines següents de la Generalitat de Catalunya (Departament d'Economia i Coneixement, Universitats i Recerca), on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

Aquest grau permet de treballar en diferents tipologies d'organització i empreses turístiques i hoteleres, com també desenvolupar funcions amb diferents graus de responsabilitat i d'autonomia, des de la direcció corporativa als càrrecs intermedis, en els sectors següents:
Allotjament (hotels, càmpings, residències rurals, clubs de vacances, etc.).
Restauració (restaurants, serveis d'àpats, etc.).
Intermediació (agències de viatges, centrals de reserves, etc.).
Transport i logística.
Planificació i gestió pública de destins (institucions reguladores de turisme).
Productes i activitats turístiques (museus, parcs temàtics, parcs naturals, camps de golf, parcs aquàtics, clubs nàutics, centres termals, animació turística, estacions d'esquí i de muntanya, organització de congressos, empreses d'esport d'aventura, etc.).
Formació, recerca i consultoria.