Universitat de Barcelona

Màster en Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals/ Plant Biology, Genomics and Biotechnology

Presentació

Les plantes, a més de ser components habituals del paisatge i elements essencials en el manteniment dels ecosistemes naturals, també són la base de l'alimentació humana i d'una gran varietat de productes i matèries primeres d'interès en diferents sectors productius. El coneixement integrat de les bases fisiològiques, bioquímiques i genètiques relacionades amb el creixement i desenvolupament de les plantes, així com dels mecanismes implicats en la seva interacció amb el medi ambient, és fonamental per abordar noves estratègies biotecnològiques d'interès en sectors industrials molt diversos.
Els avenços constants que han tingut lloc en els camps de la biologia molecular, la bioinformàtica i la genètica durant els darrers anys s'han pogut aplicar de manera molt rellevant en la recerca de les plantes. Com a conseqüència, s'han produït grans avenços en la millora de plantes de cultiu tant per incrementar la producció agrícola de manera més sostenible com per produir aliments més saludables. A més, els coneixements obtinguts han permès utilitzar les plantes com a plataformes per a la producció biotecnològica de fàrmacs i compostos d'interès industrial.

L'objectiu principal del màster és la formació de professionals per a la recerca científica en departaments d'R+D+I d'empreses dels sectors agroalimentari, bioenergètic, farmacèutic i cosmètic. A més, el màster també prepara l'alumnat perquè pugui treballar en institucions dedicades a la conservació de la diversitat vegetal, i cobreix les necessitats acadèmiques de formació de personal investigador que vulgui fer els estudis de doctorat en els camps de la biologia, la genòmica i la biotecnologia vegetal.

Poden accedir al màster els llicenciats i graduats en els àmbits de Biologia, Ciències Ambientals, Biotecnologia, Genètica, Bioquímica, Microbiologia, Farmàcia, Enginyeria Agrícola o Forestal, Ciència i Tecnologia dels Aliments o equivalents.

Informació bàsica

Interuniversitari:

Universitat Coordinadora:
  • Universitat Autònoma de Barcelona
Universitats Participants:
  • Universitat Autònoma de Barcelona
  • Universitat Barcelona


Crèdits ECTS:
 60
Idioma de docència:
 Anglès
Places:
 25
Centre de gestió:
  Facultat de Biologia
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Calendari de preinscripció

El termini de preinscripció s'obre a partir del mes de gener i es tanca, com a molt tard, al mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general.

La preinscripció es fa a la universitat coordinadora del màster.
Més informació